Ugrás a Főoldalra!

Előzmények

A 2. világháború eseményei időrendben

Európa

Lengyelország megtámadása
(1939. Szeptember 1-jén 4.45-kor) 

Furcsa háború
(1939. szeptember 3-án ultimátumot küldtek Németországnak)

Szovjet-Finn háború
(1939 végén kirobbant a szovjet–finn háború)

Dánia és Norvégia megszállása
(1940. április 8-án este az „5-ös Harccsoport”-ot (Kampfgruppe 5) észlelte a Pol III őrhajó, amit a támadók elfoglaltak.)

Fall Gelb
(Franciaország megszállása)
(Német villámháborús előrenyomulás Belgiumban (1940)

Angliai csata
(1940. júl. 10. – 1940. okt. 31.)

Atlanti csata
(háború az Atlanti - óceánon)

(Atlanti csata néven ismert a második világháború atlanti-óceáni hadszínterén vívott ütközetsorozatot, ami a világháború teljes időtartama alatt folyt.)

A balti államok annektálása
(1940. június 15-17. között provokált incidensek után a Szovjetunió mindhárom balti államba bevonult)

Unternehmen Marita
(Balkáni hadjárat)

(1940. okt. 28. – 1941. jún. 1.)

Szovjetunió megtámadása
(Barbarossa terv)

(A Barbarossa hadművelet a második világháború során a Harmadik Birodalom által a Szovjetunió ellen 1941. június 22-én indított támadó hadművelet fedőneve volt.)

Szovjet gyűlölet propaganda
(A szovjet hadvezetőség a legénység között napiparancsként talmudi gyűlöletirományokat osztott ki; ezek legismertebb írója a zsidó Ilja Ehrenburg, Sztálin bizalmasa. )

Szovjet hadiipar áttelepítése
(A keleti területek kezdetben lassú felfejlesztését a német támadás (Barbarossa hadművelet) után rendkívüli mértékben felgyorsították. 1941 októberében a szovjet hadiipar 80%-a úton volt kelet felé.)

Moszkvai csata
(A moszkvai csata a második világháború keleti frontjának egy 600 km-es szakaszán, illetve Moszkva térségében lezajlott ütközetsorozatainak szovjet eredetű összefoglaló neve.
1941. okt. 2. – 1942. jan. 7.)

Nyári német offenzíva
(1942)

(1942. jún. 28. – 1942. aug. 19.)

Szovjet ellentámadás
Sztálingrádnál

(1942. november 19-20)

Sztálingrádtól Kurszkig
(1943. február 5-július 4.)

Kurszki csata
(1943. július 4-től július 13-ig tartó,
német részről offenzív Zitadelle hadművelet és az azt megállító szovjet ellenlökések sorozatából állt.)

Szovjet offenzíva
(Kurszk után)

(A Vörös Hadsereg 1943. augusztus 1-jén elfoglalja Orjolt. Délen rövid időre még el is akadt az orosz támadás, augusztus 3-án azonban Vatutyin teljes frontjának bevetésével szinte elsöpörték a 4. német hadsereget.)

Krímtöl Fehér-oroszországig
(Az új offenzíva első csapását Tolbuhin marsall IV. ukrán frontja hajtotta végre a Krím-félsziget irányába 1943. október 27-én. )

Fehér-oroszországtól Budapestig
(A „Közép” hadseregcsoport három hét alatt elveszítette Fehéroroszországot, Északkelet-Lengyelország felét, Litvánia egy részét és Vilnát.)

Budapest ostroma
(Budapest ostromlott erőddé válása 1944 nyarán még nem volt törvényszerű. Novemberre azonban több tényező hatására azzá lett. Ennek ellenére 1944 szeptemberéig sokan úgy gondolták, a harcok nem érhetik el a fővárost.)

Olaszországi hadjárat
(1943. július 9-10-én a szövetségesek partra szálltak Szicíliában)

Partraszállás Sziciliában
(1943. július 9-10-én a szövetségesek partra szálltak Szicíliában, ezzel a nyugati szövetségesek több mint két év múltán ismét megjelentek szárazföldi erőikkel is az európai kontinensen.)

Olaszországi hadjárat
(a kezdet)

(A szövetségesek szicíliai sikereinek hatására 1943. július 25-én Rómában a Fasiszta Nagytanácsban leszavazták Mussolinit, akit le is tartóztattak. III. Viktor Emmanuel kormánya Badoglio tábornokot bízta meg az új kormány megalakításával)

Anzió és Monte Cassino
(1944. Január 22-én az amerikai 1. páncélos és 3 gyaloghadosztálya partraszállt a Rómától 50 kilométerre lévő Anzió mellett)

Normandiai partraszállás
(1944. június 6-án, az ún. D-Napon, kora hajnalban szövetséges csapatok landoltak az Észak-franciaországi Cotentin-félszigettől keletre lévő partokon, Caen városától északra.)

Market Garden hadművelet
(1944. szeptember 17-én Anglia területét több száz szállító- és vitorlázó repülőgép hagyta el. Ezzel egy időben megindult a Garden hadművelet, azaz dél felöl Belgiumon át nyomult Arnhem felé Brian Horrocks altábornagy XXX. páncélos hadteste.)

Ardenneki offenzíva
(Az ardenneki offenzíva, (fedőneve: Wacht am Rhein) a harmadik birodalom utolsó ellentámadása, amely a nácik oldalára hivatott billenteni az erőviszonyokat.)

Háború Észak - Afrikában
(Mussolini, hogy megvédje Líbiát, kénytelen volt elfogadni a már korábban felajánlott német segítséget. A német 5. könnyű hadosztály, amelyet később még egy páncélos hadosztály is követett, 1941. február 15-én érkezett meg Tripoliba; az így felállított Német Afrika-hadtest parancsnokává Erwin Rommel altábornagyot nevezték ki.)

A Csendes - óceán/Ázsia

Előzmények
(összefoglaló)

(Miután 1940 márciusában a japán parlament, a Diet egyhangúlag elfogadta a Kína elleni szent háborúról szóló határozatot, még ezen a tavaszon új offenzívába kezdett Kína területén.)

Japán politika a háború elött
(Mandzsúriát több szempontból is kívánatos célpontnak tekintette a Japán Birodalom. Hatalmas nyersanyagkészleteire nagy szüksége volt a japán iparnak, és harmincmilliós lakossága kitűnő piacnak ígérkezett a nyugatról (a nagy gazdasági világválság magas vámjai miatt) kiszoruló japán készáru számára. )

A Pearl Harbori támadás terve
(Jamamoto admirálist aggasztotta, hogy a Maláj-félsziget és az indonéziai szigetek elleni támadás kiteszi a japán csapatokat egy amerikai oldalbatámadás veszélyének Pearl Harbor irányából. 1941 elején Jamamoto kijelentette kollégáinak, hogy ha a délkelet-ázsiai japán támadással egyidőben háború törne ki az Egyesült Államokkal is, akkor Japánnak légi offenzívával kellene csapást mérnie az USA csendes-óceáni flottájára.)

A Pearl Harbor elleni támadás és következményei (1941-1942)
(1941. december 7-én a Nagumo Csúicsi tengernagy vezette japán flotta megtámadta az USA haditengerészetének Pearl Harbor-i (Hawaii) támaszpontját.)

Japán terjeszkedés (1942-1943)
(A japánok egymás után foglalták el a csendes-óceáni szigeteket (Guam, Wake-sziget, Salamon-szigetek, Bismarck-szigetek stb.). Ezzel egyidejűleg megtámadták az európai szövetségesek távol-keleti gyarmatait is.)

A Midway-csata
(A második világháború egyik nagy ütközete volt 1942 júniusában.)

A csendes -óceánon (1943)
(Az aleut-szigeteki csata az Alaszkához (USA) tartozó Attu és Kiska szigetein zajlott a második világháború idején, 1942. június 6-ától 1943. augusztus 15-éig.)

A Csendes-óceánon (1944)
(1944-ben, Guam elfoglalása után megkezdődött a japán szigetek szisztematikus bombázása.)

A háború befejezése Ázsiában (1945)
(Mivel Japán már teljességgel vesztésre állt, az amerikaiak könyörtelenül újabb támadást indítottak a japánok ellen.)

Németország és a Szovjetunió áldozatai a 2. világháború alatt
(Gulag -  holokauszt)

Tömegpusztítás ipari forradalma
(Az emberiség elleni bűnök egy jelentős részét olyan technológiával követték el, amely a lényegét tekintve már a XIX. században is rendelkezésre állt.)

Jugoszláv partizánok általi népírtás
(A osztrák határon lévő városban lévő hadifoglyok és menekültek ellen irányuló népirtásban mintegy 12-14 000 főt gyilkoltak meg a „partizánok” szovjet segítséggel.)

Áldozatok
(1939-1945)

A 2. világháborút lezáró békeszerződések
(A párizsi békeszerződések)