Ugrás a Főoldalra!

Reneszánsz és reformáció kronológia

1302 IV. Bonifác pápa összetűzésbe kerül IV. Fülöppel
1307 meghal I. Edward
1307 II. Edward uralkodásának kezdete
1308 VII. Henrik Luxemburg-dinasztia trónra lépése
1309 V. Kelemen pápa lesz
1311 a viemei zsinat
1313 meghal VII. Henrik
1314 kettős királyválasztás. Habsburg (Szép) Frigyes, IV. Wittelsbach Lajos
1314 meghal IV. (Szép) Fülöp
1320 Ulászló lengyel király trónra lépése (-1333)
1322 Wittelsbach (Bajor) Lajos győz a királyválasztáson
1325 Kalita Iván trónralépése
1326 oszmán-török hódítások Kis-Ázsiában.
Meghal Oszmán
1327 meghal II. Edward. III. Edward követi a trónon
1328 kihal a Capeting-dinasztia, a Valois-dinasztia követi őket a francia trónon
1331 Dusán István szerb király uralkodása (-1377)
1333 III. (Nagy) Kázmér lengyel király trónra lépése
1335 visegrádi találkozó a cseh, lengyel és a magyar uralkodókkal
1339 kitör a százéves háború
1341 meghal Kalita Iván
1342 meghal Károly Róbert. Utódja I. (Nagy) Lajos
1347 53 kitör a pestisjárvány
1347 IV. Károly nyugat-római és cseh király lesz
1351 az ősiség törvénye
1354 az oszmán-törökök a Balkánon
1355 meghal Dusán István Szétesik a Szerb Birodalom.
1356 a német aranybulla kiadása
1356 a Poitiers-i csatában az angolok legyőzik a franciákat
1361 a törökök elfoglalják Hadrianapoliszt (Drinápoly)
1364 V. (Bölcs) Károly uralkodása (-1380)
1368 a Ming-dinasztia uralkodása Kínában (-1644)
1370 meghal III. (Nagy) Kázmér
1370 Timur Lenk uralkodásának kezdete (-1405 )
1377 meghal III. Edward. Utódja II. Richárd
1378 meghal XI. Gergely pápa. Megkezdődik az egyházszakadás
1378 meghal IV. Károly
1378 a ciompi felkelés Firenzében
1380 Timur Lenk meghódítja Perzsiát
1380 meghal V. (Bölcs) Károly
1381 Wat Tyler-féle parasztlázadás
1382 meghal I. (Nagy) Lajos magyar király. Mária követi a trónon.
1386 a Jagellók uralkodásának kezdete
1386 I. Ulászló lengyel király lesz
1387 Luxemburgi Zsigmond trónra kerülése
1389 a rigómezei csata
1391 meghal I. Tvrtko bosnyák király
1392 a Li-dinasztia uralma Koreában
1396 a nikápolyi csata
1395 Timur Lenk legyőzi az Arany Hordát
1397 dán-svéd-norvég perszonálunió
1399 megbukik II. Richárd, a Plantagenet-dinasztiát a Lancester-ház váltja fel. IV. Henrik kerül az angol trónra.
1402 az ankarai csatában Timur legyőzi Bajezid szultánt
1405 meghal Timur Lenk
1407 Európa első bankja Genovában
1410 Luxemburgi Zsigmond lesz a Nyugat-Római Birodalom uralkodója (-1437)
1413 meghal IV. Henrik, utóda: V. Henrik
1414 a konstanzi zsinaton Husz Jánost máglyahalálra ítélik
1416 megkezdődik a portugál terjeszkedés
1419 megkezdődnek a huszita háburúk
1421 meghal V. Henrik a Plantagenet -házból
1421 VI. Henrik kerül az angol trónra
1431 Jeanne d'Arc máglyahalála
1433 Luxemburgi Zsigmond császár lesz
1437 a Budai Nagy Antal féle parasztfelkelés
1437 meghal Luxemburgi Zsigmond
Utódja Habsburg Albert (-1439)
1439 meghal Habsburg Albert
1440 az Azték Birodalom megerősödése
1440 III. (Habsburg) Frigyes kerül a trónra (-1493)
1444 a várnai csata. Meghal I. Ulászló
1445 Gutenberg első nyomtatott könyve
1446 Hunyadi János lesz Magyarország kormányzója
1447 IV. Kázmér lengyel uralkodó trónra lépése
1452 Leonardo da Vinci születése
1453 véget ér a százéves háború
1453 a törökök elfoglalják Bizáncot
1455 kitör a rózsák háborúja
1456 a nándorfehérvári csata
1456 meghal Hunyadi János
1458 Hunyadi Mátyás lép a magyar trónra (-1490)
1459 a törökök elfoglalják Szerbiát
1461 XI. Lajos uralkodása (-1483)
1461 VI. Henrik halálával kihal a Lancester-ház
1461 a York-ház kerül Anglia élére. IV. Edward lesz a király
1462 III. Iván kerül az orosz trónra (-1505)
1466 Merész Károly burgundi herceg uralkodása (-1477)
1467 Onin-korszak Japánban (-1477)
1469 kialakul az egységes spanyol állam
1469 Lorenzo Medici lesz Firenze kormányzója
1471 megkezdődik a Sixtus-kápolna építése
1471 II. Ulászló cseh király lesz
1471 kiirtják a Lancester -házat. Utódjuk a York-ház
1477 Hunyadi Mátyás hadat üzen III. Frigyesnek.
1478 a spanyol inkvizíció fénykora
1479 V. Ferdinánd kerül a spanyol trónra. Létrejön a Spanyol Királyság.
1479 a kenyérmezei csata
1483 meghal XI. Lajos
1483 meghal IV. Edward. III. Richard kerül az angol trónra
1485 Mátyás elfoglalja Bécset
1485 a Yorkokat a Tudorok váltják fel az angol trónon
1487 Hunyadi Mátyás fegyverszünete III. Frigyessel
1487 Bartolomeu Diaz megkerüli a Jóreménység fokát
1490 meghal Hunyadi Mátyás. Utódja II. Ulászló
1492 meghal Lorenzo Medici
1492 Kolumbusz elindul felfedező útjára
1492 V. Ferdinánd kiűzi Európából az arabokat
1493 I. Miksa uralkodása (-1519)
1494 a spanyolok és a portugálok megkötik a tordesillasi szerződést
1498 XII. Lajos uralkodása
1498 Vasco da Gama és Amerigo Vespucci felfedező útjai
1500 megalakul az első üzbég állam
1500 Cabral felfedezi Brazíliát
1502 a Szafavida-dinasztia uralma Perzsiában
1503 II. Gyula pápasága (-1513)
1503 a portugálok elfoglalják Zanzibárt
1505 III. Vaszilij trónra lépése (-1533)
1505 az első portugál település Mozambikban
1506 I. Zsigmond kerül a lengyel trónra (-1548)
1508 I. Izmáil trónra kerülése (-1524)
1509 VIII. Henrik lép az angol trónra
1512 I. Szelim a török trónon
1513 meghal II. Gyula pápa. utódja X. Leó lesz
1514 Dózsa György féle felkelés
1515 meghal XII. Lajos. Utódja I. Ferenc (-1547)
1516 meghal II. Ulászló. II. Lajos követi a trónon
1516 meghal V. Ferdinánd
1516 V. Károly lesz a spanyol király (-1556)
1517 Luther Márton kifüggeszti 95 tételét
1518 a portugáloké lesz Ceylon
1519 meghal I. Miksa, utódja V. Károly (-1556)
1519 Magellán útnak indul
1519 Cortez Mexikóban
1520 meghal I. Szelim. II. Szulejmán az utód (-1560)
1521 I. Ferdinánd lesz az osztrák uralkodó
1521 meghal X. Leó pápa
1525 V. Károly legyőzi I. Ferencet
1525 Brandenburgi Albrecht
1526 a speyeri gyűlés
1526 meghal II. Lajos a mohácsi csatában
I. Ferdinánd követi a trónon (-1564)
1530 a johanniták megalapítják Máltát
1531 Pizarro leigázza az inka birodalmat (-1533)
1533 VII. Kelemen pápa kiközösíti VIII. Henriket
1533 meghal III. Vaszilij. Utódja IV. (Rettegett) Iván
1534 Loyola szent Ignác munkássága
1534 Jacques Cartier felfedezi Kanadát
1535 Kolumbia meghódítása (Quegada)
Argentína, Uruguay, Paraguay, gyarmatosítása
1536 Kálvin János Institutiójának megjelenése
1536 Buenos Aires alapítása
1538 Szapolyai és I. Ferdinánd aláírják a váradi békét
1538 Magyarország két részre szakad
1539 a spanyolok Floridában
1541 Kálvin János vezette reformáció elterjedése
1541 a törökök elfoglalják Budát. Az ország három részre szakad
1542 reinkvizíció a reformáció ellen.
1542 portugál kereskedők Japánban
1543 Kopernikusz kiadatja heliocentrikus tanait
1545 a tridenti zsinat
1546 meghal Luther Márton
1547 IV. (Rettegett) Iván orosz cár lesz
1547 meghal VIII. Henrik utódja VI. Edward lesz
1547 meghal I. Ferenc francia király, utódja II. Henrik
1547 a törökök elfoglalják Mezopotámiát, és a Kaukázust
1548 meghal I. Zsigmond, fia II. Zsigmond követi a trónon
1549 Xavéri szent Ferenc Japánban
1551 János Zsigmond lemond a magyar trónról
1553 meghal VI. Edward
1553 I. (Katolikus) Mária az angol trónon (-1558)
1555 létrejön az augsburgi vallásbéke
1556 lemond V. Károly. Utódja II. Fülöp
1556 Akbar sah nagymogul uralkodása (-1605)
1556 János Zsigmond erdélyi fejedelem lesz
1557 a portugálok elfoglalják Macaut
1558 meghal I. (Katolikus) Mária. Utódja I. Erzsébet
1559 meghal II. Henrik
1559 II. Ferenc kerül a francia trónra (-1560)
1560 meghal II. Ferenc, utóda IX. Károly
1561 Stuart Mária kerül a skót trónra
1564 meghal I. Ferdinánd. Utódja II. Miksa (-1576)
1564 meghal Kálvin János
1565 a spanyolok megalapítják Rio de Janeirót
1566 a szigetvári viadal. Meghal II. Szulejmán
1567 Alba herceg (-1573)
1568 a drinápolyi béke
1570 speyeri szerződés János Zsigmond és II. Miksa között
1571 a törökök elfoglalják Ciprust
1571 a spanyolok megalapítják Manilát
1571 meghal János Zsigmond. Utódja Báthori István
1572 Szent Bertalan-éji mészárlás
1572 meghal II. Zsigmond lengyel király
1574 meghal IX. Károly
1576 I. Rudolf trónra lépése
1577 Francis Drake körülhajózza a Földet (-1580)
1580 spanyol-portugál perszonálunió
1582 XIII. Gergely naptárreformja
1584 az első angol település Virginiában
1584 meghal IV. (Rettegett) Iván
1586 meghal Báthori István. Báthori Zsigmond az utód
1587 I. Erzsébet kivégezteti Stuart Máriát
1588 Drake és Raleigh legyőzi a spanyol Armadát
1593 angol-ellenes felkelés Ulsterban (-1601)
1593 kitör a tizenötéves háború (-1606)
1594 IV. Henrik kerül a francia trónra (-1610)
a Bourbonok kerülnek uralomra
1598 kihal a Rurik-dinasztia
1598 IV. Henrik vallásszabadságot ad a hugenottáknak.
Véget ér a polgárháború Franciaországban.
1598 a nantes-i ediktum
1598 meghal II. Fülöp spanyol király. Uralkodása alatt éri el a spanyol birodalom a legnagyobb kiterjedését.
1599 Báthori Zsigmond lemondása után Báthori András bíborost választják Erdély fejedelmévé. Mihály havasalföldi vajda legyőzi Báthorit és megszállja Erdélyt.
1600 felkelés Mihály ellen
1600 Giordano Brunót megégetik Rómában