A magyar–szlovák kis háború Az ördögkúti mészárlás
A háromhatalmi egyezmény A magyar–jugoszláv örökbarátsági egyezmény
A kassai bombatámadás Délvidék visszacsatolása
A Kárpát-csoport Újvidéki vérengzés
A sátoraljaújhelyi börtönlázadás
A Horthy-ajánlat Palesztina-igazolvány
Tordai csata A hortobágyi más néven alföldi, vagy debreceni páncéloscsata
A Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága Mickey Mouse hadművelet
kiugrási kísérlet A hadparancs
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front (MNFF) Ideiglenes Nemzetgyűlés
A magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány A Konrád-hadművelet
Délvidéki vérengzések Budapest ostroma
Az 1945-ös budai kitörési kísérlet „Tavaszi ébredés” hadművelet
Az aranyvonat története A Magyar–Szovjet Művelődési Társaság
"Felszabadulás" napja A málenykij robot
A Párizsi békeszerződés pozsonyi hídfő
A magyar népbíróságok Tábornokok pere
Ókori Egyiptomi kronológia Antik görög kronológia
Etruszk–római történeti kronológia Római Császárok - Időrendben
Manierizmus, barokk, rokokó kronológia Romantika kronológia
Reneszánsz és reformáció kronológia
Árpád-házi uralkodók politikai életpályái Fontosabb évszámok a honfoglalástól mohácsig
Kezdőlap
magyar–román háború
Védőbeszéd Trianonban Spanyol polgárháború
Previous  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  Next 
Page generated by Free Online Google XML Sitemaps Generator