2. Viágháború kronológia1939 -1945

1939 - 1945

Képtalálat a következőre: „2. világháború”

A második világháború az emberiség történetének eddigi legnagyobb és legtöbb halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa. A legelterjedtebb álláspont szerint kezdete az 1939. szeptember 1-jei, Lengyelország elleni német támadáshoz köthető.

 

 

 

1939. szeptember 1. Németország megtámadja Lengyelországot
1939. szeptember 3. Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzen Németországnak
1939. szeptember 17. a Szovjetunió megtámadja Lengyelországot, a lengyel kormány nyugatra menekül
1939. szeptember 27. Varsó elestével befejezõdik Lengyelország felosztása
1939. szeptember 28. német-szovjet baráti szerzõdés és határegyezmény
1939. november 30. a Szovjetunió megtámadja Finnországot

1940. március 12. Finnország békekötésre és területek átengedésére kényszerül

1940. április 9. Németország megtámadja Dániát és Norvégiát
1940. május 10. Németország megtámadja Hollandiát, Belgiumot és Luxemburgot, és támadásba lendül Franciaország ellen
1940. május 10. Churchill kormányt alakít Londonban
1940. május 14. Hollandia kapitulál
1940. május 26. - június 4. a brit-francia haderõ evakuálása Dunkerque-bõl

1940. május 28. Belgium kapitulál
1940. június 7. a norvég kormány és a király elmenekül az országból, Quisling német bábkormányt alakít
1940. június 10. Olaszország hadat üzen Nagy-Britanniának és Franciaországnak
1940. június 14. a németeke bevonulása Párizsba
1940. június 18. Londonban De Gaulle tábornok vezetésével megalakul a Szabad Franciaország mozgalom
1940. június 22. a francia-német fegyverszünet aláírása

1940. június 28. szovjet bevonulás Besszarábiába és Észak-Bukovinába
1940 augusztusa a Szovjetunióhoz csatolják a balti államokat, Litvániát, Lettországot és Észtországot
1940. augusztus 13. az Anglia elleni légi háború kezdete

1940. augusztus 30. a második bécsi döntés

1940. szeptember 12. olasz támadás Egyiptom ellen
1940. szeptember 15. az angliai csata vége
1940. szeptember 27. Németország, Olaszország és Japán aláírja a háromhatalmi szerzõdést

1940. október 28. olasz támadás Görögország ellen
1940. december 18. Hitler aláírja a Barbarossa fedõnevû tervet a Szovjetunió elleni hadjáratról

1941. február 14. Líbiába érkezik Rommel Afrika-hadteste

1941. március 25. a jugoszláv kormány csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez
1941. március 27. Jugoszláviában megdöntik a németbarát kormányt
1941. április 6. Németország megtámadja Jugoszláviát és Görögországot
1940. április 10. Horvátország kikiáltja függetlenségét
1941. április 13. Japán és a Szovjetunió semlegességi szerzõdést köt
1941. június 22. Németország megtámadja a Szovjetuniót
1941. július 12. Nagy-Britannia és a Szovjetunió együttmûködési szerzõdést köt
1941. augusztus 14. meghirdetik az angol-amerikai Atlanti Chartát

1941. szeptember 29. a Szovjetunió csatlakozik az Atlanti Chartához
1941. október Todzsó Hideki lesz Japán miniszterelnöke

1941. december 5-6. Moszkvánál megállítják és visszaszorítják a német csapatokat
1941. december 7. Japán támadás Pearl Harbor ellen

1941. december 8. az USA és Nagy-Britannia hadat üzem Japánnak
1941. december 11. Németország és Olaszország hadat üzen az USA-nak
1942. január 1. Nagy-Britannia, az USA, a Szovjetunió és Kína aláírják az Egyesült Nemzetek Nyilatkozatát
1942. január 20. a Wannsee-konferencián a németek a zsidó-kérdés végsõ megoldásáról döntenek

1942. június 3-7. a japán flotta veresége a Midway-szigeteknél

1942. október 23. a brit csapatok döntõ támadása El-Alameinnél a német-olasz haderõ ellen

1942. november 8. a szövetségesek észak-afrikai partraszállása
1942. november 19. Sztálingrádnál szovjet ellentámadás indul
1943. január 13. Hitler meghirdeti a totális háborút

1943. január 14-16. a szövetségesek casablancai konferenciáján elfogadják a feltétel nélküli kapituláció elvét

1943. február 2. a Sztálingrádnál bekerített 6. német hadsereg leteszi a fegyvert
1943. április 13. a németek feltárják a katyni tömegsírokat
1943. április 19.-május 16. a varsói gettó felkelés
1943. május 13. a német-olasz csapatok fegyverletétele Észak-Afrikában
1943. július 5. a kurszki csata kezdete

1943. július 10. a szövetségesek partraszállása Szicíliában
1943. július 25. Mussolini bukása, fordulat Olaszországban

1943. szeptember 8. Olaszország feltétel nélküli fegyverszünetet kér
1943. november 25. a kairói konferencia
1943. november 28. - december 1. a teheráni konferencia
1943. december 12. szovjet-csehszlovák barátsági és kölcsönös segítségnyújtási egyezmény
1944. június 4. a szövetségesek bevonulnak Rómába
1944. június 6. a normandiai partraszállás
1944. július 20. merénylet Hitler ellen
1944. augusztus 1. - október 2. a varsói felkelés
1944. augusztus 19 - 25. felkelés Párizsban, a francia csapatok bevonulnak a fõvárosba
1944. augusztus 23. a román kiugrás, Antonescu letartóztatása
1944. augusztus 29. Szlovákiában felkelés robban ki
1944. augusztus 30. De Gaulle Ideiglenes Kormányt alakít Franciaországban
1944. október 23 - 26. a Fülöp-szigeteknél az amerikai flotta döntõ gyõzelmet arat Japán felett
1944. december 21. német offenzíva az Ardennekben
1945. január 1. Lengyelo.ban szovjet támogatással létrejön a baloldali lublini kormányt
1945. január 12. Lengyelországban megindul a szovjet hadsereg döntõ offenzívája
1945. február 4 - 11. a jaltai találkozó
1945. április 12. Roosevelt halála
1945. április 25. az amerikai és szovjet katonák elbai találkozása
1945. április 28. Mussolini kivégzése
1945. április 30. Hitler öngyilkossága
1945. május 2. a szovjet hadsereg elfoglalja Berlint
1945. május 8. Németország kapitulációja
1945. június 26. az ENSZ alapokmányának aláírása
1945. július 17. - augusztus 2. a potsdami konferencia
1945. augusztus 6. atomtámadás Hirosima ellen
1945. augusztus 9. atomtámadás Nagasaki ellen. Aznap a szovjet csapatok Mandzsúriában megtámadják a japán hadsereget
1945. szeptember 2. Japán feltétel nélküli kapitulációja