Államrendörség államvédelmi osztályÁVÓ

ÁVÓ

Képtalálat a következőre: „ávó”

Az 1946 októberében kiadott, 533.900/1946. BM. sz. rendelet önállósította a budapesti politikai rendőrséget a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya (ÁVO) néven. A rendelet értelmében a belügyminiszter hatáskörébe került az új állambiztonsági szerv irányítása, felügyelete és ellenőrzése. A Péter Gábor irányította egységes, központi szervezetbe beolvasztották a Vidéki Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztályát.

Az 1946 decemberi 535.059/1946. BM sz. rendelet szabályozta az Államvédelmi Osztály szervezetét, feladatát és ügykörét. Az ÁVO feladatkörébe tartozott

- a demokratikus államrend és közbiztonság védelméről szóló 1946. évi VII. tc-be ütköző cselekmények nyomozása és feljelentése,
- a népbíráskodásról szóló és az 1945. évi VII. tc-be iktatott bűncselekmények nyomozása és feljelentése,
- egyesületek keletkezésének és működésének figyelemmel kísérése,
- politikai vonatkozású röpiratok szerzőinek és terjesztőinek nyomozása és bejelentése,
- bejelentett és tudomásul vett gyűlések lefolyásának megfigyelése,
- államrendészeti vonatkozású bel- és külföldi adatok gyűjtése és nyilvántartása,
- javaslattétel az illetékes rendőrhatóság vezetője számára az állambiztonság vagy közbiztonság szempontjából káros személyek kitiltására, internálására,
- titkos rádióállomások felderítése,
- eljárni mindazokban az államrendészeti ügyekben, melyek nem voltak fenntartva a Budapesti Főkapitányság, illetve a kapitányság vezetője részére.

Az ÁVO-n ezeket a feladatokat 16 alosztály látta el. Ekkor kezdtek kiépülni az államvédelmi osztályok a vármegye-székhelyeken működő kapitányságokon és az egyes nagyobb forgalmú kapitányságokon. Habár az ÁVO rendeletileg előírt feladatköre elsősorban a demokratikus államrend védelméről szóló 1946. évi VII. tc-be ütköző, valamint a háborús és népellenes bűncselekmények felderítése, továbbá az államrendészeti vonatkozású bel- és külföldi adatok gyűjtése és nyilvántartása volt, a szerv működésének kezdete óta adatokat gyűjtött a koalíciós pártok vezető politikusaira, lehallgatta a kommunisták politikai ellenfeleinek telefonját stb.

Az ÁVO szervezeti egységei (1946–1949)
Alosztály Feladat
I. hírszerzés és elhárítás a politikai pártokkal, illegális szervezetekkel szemben
II.
  • külföldi hírszerzés és elhárítás
  • a magyar emigráció figyelése
III. egyházakkal szembeni hírszerzés és elhárítás
VII.
  • üzemi szabotázs elhárítása
  • hírszerzés az egyházi szervezetekben és társadalmi egyesületekben
VIII. nyílt nyomozások lefolytatása az ÁVO népügyészség mellett működő kirendeltségével együtt
IX.
  • technikai eszközök biztosítása
  • levél-, távirat-, telefon-ellenőrzés
  • rádiófelderítés és elhárítás
  • fényképezés, rejtjelezés, helyszínelés
X. nyilvántartás
XII. levélellenőrzés
XIII. környezettanulmányok készítése, figyelés.