Kornyilov tábornok
ellenforradalmi kisérlete 1917.szeptember 7-12.

Kornyilov ellenforradalma

Kornyilov, Orosz tábornok. Hírszerzőként teljesített szolgálatot az orosz-japán háborúban, majd pekingi attasé volt. Az első világháborúban kezdetben hadosztályparancsnok volt Bruszilov alatt. 1915 márciusában a Monarchia seregeinek fogságába esett, de 1916-ban megszökött, és újra frontszolgálatra osztották be. 1917 februárjában a petrográdi katonai körzet parancsnoka lett, de népszerűtlensége okán rövidesen lemondott, és visszatért a harctérre. Nyáron Kerenszkij a hadsereg főparancsnokává nevezte ki, de nem tudtak együttműködni, és Kornyilov puccsot kísérelt meg a kormány ellen. Kerenszkij leváltotta, a tábornok börtönbe került. Újra sikerült megszöknie, és a bolsevikok uralomra kerülése után a doni hadsereg élén harcolt a vörösök ellen, ám 1918 áprilisában elesett. A bolsevikok elégették holttestét.