Ugrás a Főoldalra!

Kronológia

Csehszlovákia megalakulása

Csehszlovákia (csehül és szlovákul: Československo) volt közép-európai ország, a II. világháború idejét leszámítva 1918 és 1992 között állt fenn. 1993. január 1-jén békésen kettévált Csehországra és Szlovákiára.

Államformái

1918–1968 (kivéve 1938–1945): Csehszlovák Köztársaság, centralizált ország;
1969–1992: Cseh Szocialista Köztársaságból (1990–1992: Cseh Köztársaság) és Szlovák Szocialista Köztársaságból (1990–1992: Szlovák Köztársaság) álló szövetségi köztársaság;
1918–1939 és 1945–1948 és 1990–1992: demokratikus köztársaság
1939–1945: szétszakadt Cseh–Morva Protektorátusra és Szlovák Köztársaságra
1945–1948: rövid időre helyreállt a demokratikus Csehszlovák Köztársaság
1948–1989: szocialista köztársaság
1990–1992: szövetségi köztársaság

Hivatalos nevei

1918–1920: Cseh–Szlovák Köztársaság vagy Csehszlovák Köztársaság (rövidítése: RČS); rövidebben Cseh–Szlovákia vagy gyakran Csehszlovákia
1920–1938 és 1945–1960: Csehszlovák Köztársaság (ČSR [kezdetben RČS-nek rövidítve]); rövidebben Csehszlovákia
1938–1939: Cseh–Szlovák Köztársaság; Cseh–Szlovákia
1960–1990: Csehszlovák Szocialista Köztársaság (ČSSR); Csehszlovákia
1990. április –1992. december 31-éig: Csehszlovák Szövetségi Köztársaság (cseh változat) és Cseh–Szlovák Szövetségi Köztársaság (szlovák változat),
utána: Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság (ČSFR, rövidebben Csehszlovákia (cseh változat) és Cseh–Szlovákia (szlovák változat))

Csehszlovákia 1918 - 1938

Csehszlovákia az I. világháború után, 1918 októberében jött létre az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállamaként. Alapítói : Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik. Magába foglalta a mai Csehország és Szlovákia területét, valamint (1939-ig) Kárpátalját is.

1938-ban a müncheni egyezmény során a Harmadik Birodalomhoz csatolták a német többségű Szudéta-vidéket, illetve az első bécsi döntés során Magyarországhoz a Felvidék déli részét, mindkét esetben nagyjából követve az etnikai határokat.

1939-ben Jozef Tiso kikiáltotta a Szlovák Köztársaságot, amely valójában a Német Birodalom bábállama volt csupán. Ezzel megszűnt az önálló Csehszlovákia. Magyarország bevonult Kárpátaljára.

1945-ben Csehszlovákia ismét újjáalakult. Az Edvard Beneš által megalkotott és róla elnevezett Beneš-dekrétumok, alapján a németeket és a magyarokat kollektíven felelőssé tette a háborúért, elrendelte deportálásukat és elvette tőlük a csehszlovák állampolgárságukat.

1947-ben a kommunisták kerültek hatalomra, köszönhetően annak, hogy szovjet érdekszférában volt Csehszlovákia. Ekkor az ország hivatalos neve: Csehszlovák Népköztársaság.

1968-ban a prágaiak felkeltek a kommunista uralom ellen (Prágai tavasz), de a szovjet és Varsó Szerződés tagállamainak hadseregei (kivéve Romániát) leverték a felkelést. Az államfőt, Alexander Dubčeket menesztették, és egy szovjethű embert ültettek a helyébe.

1989-ben a bársonyos forradalom után Csehszlovákia demokratikus köztársasággá alakult. Az államfő Václav Havel lett. 1992-ben tárgyalások útján megállapodtak arról, hogy 1993. január 1-jén felbomlik Csehszlovákia Cseh- és Szlovák Köztársaságra.

 

Lakosság

1991: Lakosság: 15 600 000 fő. Etnikumok: cseh 54,1%, szlovák 31%, morva 8,7%, magyar 3,8%, roma 0,7%