Ugrás a Főoldalra!

<< Kronológia

Gustav Stresemann

(Német Birodalom, Berlin, 1878. május 10. - †1929. október 3.) német liberális politikus, és államférfi. A Weimari Köztársaság idején német birodalmi kancellár, és külügyminiszter volt. 1918-tól haláláig a Német Néppárt elnöke, 1923-tól 1929-ig a Weimari Köztársaság pénzügyminisztere volt. Pénzügyminiszteri munkássága alatt főként a pénzügyi stabilitásra és az elértéktelenedés visszaszorítására törekedett.

A "Temps" néhány nappal ezelőtt azt írta, hogy a külügyminiszter és a német néppárt a birodalmi kormányban magára maradt a külpolitikai elveivel. A "Temps"-nek ez a megállapítása azonban nem fedi a tényeket. A kormány sohasem akadályozott meg abban, hogy ezt a külpolitikát folytassam.


Ha azokat a tüntetéseket, amelyek Németországban, különösen a régi hadsereg hagyományaihoz hű körökben előfordultak, úgy magyarázzák, hogy a német külpolitika eddigi irányával való szakitást fognak előidézni, ez teljesen hamis beállítás. A Németországban fönnálló szervezetek létezése elvégre csak lélektani visszahatása Németország leszerelésének és azonnal megszünik jelentőségük abban a pillanatban, amint Németország lefegyverzését a többi államok leszerelése követni fogja. Ha ezzel kapcsolatban azt beszélik, hogy Németországban a birodalmi védőrség mellett még egy titkos, szunnyadó hadsereg létezik, amely föltámad és szomszédainkra veti magát abban a pillanatban, amikor valaki életre kelti, úgy ezek csak mesék, amelyek illenek Jules Verne fantáziájához, de nem méltók arra, hogy valaki komolyan foglalkozzék velük.
Hivatkozom arra, hogy az új kormány nyilatkozatában kijelentette, hogy a birodalmi kormány nem folytat semmiféle revanspolitikát. Elvégre az én nevem oly szoros kapcsolatban van azzal a külpolitikával, amelyet évek óta folytatunk, hogy én semmi esetre sem maradhatnék külügyminiszter, ha ennek a külpolitikai felfogásnak az iránya megváltoznék. Eddig azonban semmi sem történt, amiből külpolitikai irányváltásra lehetne következtetni.}

Már 28 éves korában a Reichstag és a Német Nemzeti Liberális Párt (1919-től Német Néppárt) tagja volt. 1926-ban tevékenységét Nobel-békedíjjal jutalmazták. Nem örülhetett sokáig az elismerésnek, mert 1928-ban szívszélütést kapott, és 51 éves korában elhunyt.