Ugrás a Főoldalra!

<< Kronológia

Dawes - terv


Németország jóvátételi kötelezettségeinek megállapítására 1923-ban az amerikai Charles Dawes (l. o.) elnöklete alatt szakértökből álló bizottság alakult. Ennek javaslata a D. néven ismert, 1924. szeptember 1.-én életbe léptetett fizetési tervezet. A D. szerint Németország évenként 4 éven át 1-1.2 milliárd, ötödik évtől 2,5 milliárd aranymárkát köteles fizetni 40 évre szabályozta a fizetni valókat; az összeg a jólét emelkedésével még növelendő lett volna. A teljesen leromlott gazdasági élet megélénkítésére az antant 800 millió aranymárka kölcsönt adott Németországnak, zálogként pedig lefoglalta az adók, vámok és vasutak jövedelmének egy részét. Az ellenőrző bizottság élén Parker Gilbert állott. Eltekintve attól, hogy a tervezet sem a jóvátételi fizetési kötelezettség végösszegét, sem a fizetési határidőt nem állapította meg, a D. már néhány év múlva kivihetetlennek bizonyult, mert Németország az óriási hadisarcot fizetni nem tudta. Ekkor az antant új fizetési tervezetet dolgozott ki, l. Young-terv.


Charles Gates Dawes (August 27, 1865 – April 23, 1951)