A Lublini BizottságNemzeti Felszabadítás Lengyel Bizottsága
1945. január 1.

Lengyelország ideiglenes kormányává nyilvánítja magát

A Lublini Bizottság ellenlábasa a londoni lengyel kormánynak, amelyet Stanisław Mikołajczyk, a lengyel parasztpárt vezetője irányít.

 

 

A kommunista orientációjú Lublini Bizottság 1944. július 21-én alakul meg Chełmben, tagjai a Moszkvában alapított országos nemzeti tanácsból, valamint a lengyel hazafiak szövetségéből kerülnek ki. 1944. július 25-én átköltözött Lublinba. A szovjet kormány átengedi a bizottságnak a Lengyelország német megszállás alól felszabadított területeit, és 1944 nyarán megvonja a londoni lengyel emigráns kormánytól a diplomáciai elismerést. A nyugati hatalmak eltűrik a Szovjetunió eljárását, és azt tanácsolják Mikołajczyknak, hogy szintén fogadja el Lengyelország határainak eltolását nyugatra. A lengyel emigráns kormány ezzel szemben a kelet-európai államok föderációja mellett foglal állást, hogy határaikat mind a Szovjetunió, mind pedig a Németország ellen megvédelmezze. Ezzel a tervvel szembehelyezkedett Eduard Benesš Csehszlovákia volt elnöke, aki 1943 végén szövetséget kötött a Szovjetunióval. Hajlandónak mutatkozott arra, hogy a háború utáni kormányba kommunistákat vegyen be, s ezért a Szovjetunió szavatolta Csehszlovákia háború utáni helyreállítását.