A saint-germaini béke1919. szeptember 10.

Ausztria - Antant béke

Karl Renner államkancellár felszólal a békekonferencián
Az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként létrejött békeszerződés. Egyfelől Ausztria (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama), másfelől a háborúban győztes antant államai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) írták alá a franciaországi Saint-Germain-en-Laye-ben, 1919. szeptember 10-én.

Az osztrák békeszerződés saint germain 1919. szeptember 10. (pdf)

A béke létrejötte

1919 májusában egy osztrák küldöttség utazott a Párizs melletti Saint-Germain-en-Laye kastélyába, azonban a megbeszélésekben való részvételüket elutasították, és az Osztrák–Magyar Monarchiát tették egyedüli felelőssé a háborúért. A békeszerződést 1919. szeptember 2-án adták át az osztrák delegációnak, akik szeptember 10-én írtak azt alá.

A határozat tartalma

A béke eredményeként Ausztria területe a korábbi negyedére (84 ezer km²-re) csökkent; az országnak 6,5 millió lakosa maradt. A szerződés szentesítette az Osztrák–Magyar Monarchia helyén 1918-ban alakult nemzeti államok létrejöttét, és Ausztria területét ennek megfelelően állapította meg. A 381 cikkelyből álló határozat közül a legfontosabb döntések:

* Csehország, Morvaország, Cseh-Szilézia és egy néhány Alsó-ausztriai önkormányzat, mint Feldsberg, ma Valtice, vagy Gmünd vasútállomása és városrésze, ma České Velenice került az újonnan megalakult Csehszlovákiához. Mindeközben az 1918. októberében német nyelvterületeken megalakult Szudéta független állam törekvéseit figyelmen kívül hagyták.


* Északon Galícia a helyreállított Lengyelország része lett.


* Dél-Tirol, Trentino (németül Welschtirol) ma együtt a Trentino–Alto Adige régió, valamint Tarvisio környékén elterülő Friuli–Venezia Giulia keleti része (németül Kanaltal) Olaszországhoz került.


* Az isztriai partvidék szintén Olaszországhoz került.


* Bukovinát megkapta Románia.


* Alsó-Stájerország szlovénul Štajerska, Krajna és Karintia egy része a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része lett: Dravograd (németül Unterdrauburg); Jezersko (németül Seeland); Meža folyó völgye (németül Mießtal). * * * Karintia esetében 1920-ban népszavazás során dőlt el, hogy a többi karintiai szlovének lakta terület a jövőben is Ausztriához tartozik (22.025 fő mellette, 15.278 fő ellene).


* Nyugat-Magyarországról átcsatolásra került Moson vármegye, Sopron vármegye, Vas vármegye zömében német és horvátnemzetiségű területei (ma burgenlandi horvátok), ebből jött létre Burgenland. A tartomány székhelyének az osztrákok Sopront kívánták megszerezni. A határvonalat a Soproni népszavazás, az 1920-1923. közötti Pinka és Vas-hegy menti településeket érintő visszacsatolás, illetve a Rőtfalvát és Ólmodot érintő változások még érintették.


* Bad Radkersburg (magyarul: Regede) kettéosztásra került, a Mura jobb partján lévő városrész ma Gornja Radgona (németül Oberradkersburg) és egyben a városka vára a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része lett.


* Megtiltották a Németausztria elnevezés használatát (németül Deutschösterreich), amely nevet az 1918. november 12-én megalakult (első) Osztrák Köztársaság vette fel és a béke megkötésig volt használatos.


* Megtiltották, hogy a Népszövetség beleegyezése nélkül egyesüljön Németországgal vagy Magyarországgal.


* Megtiltották a királyság visszaállítását.


* A békeszerződés 30 000 főben korlátozta Ausztria haderejét. Általános leszerelés keretében elrendelték a fegyvergyárak leszerelését és a fegyverek megsemmisítését, illetve jóvátétel fizetésére kötelezték.


* El kellett fogadni a megalapított Népszövetség elveit, amelyeket minden békeszerződésbe beiktattak.

A ’’Lajtántúli’’ területek leválasztásával Ausztria népessége 6,5 millióra csökkent. Az ország szövetségi állammá vált, és Magyarországhoz hasonló kemény feltételeket volt kénytelen elfogadni. A békeszerződés 1920. június 16-án lépett hatályba, amikor egyúttal formailag is megszűnt az Osztrák-Magyar Állam. A Saint-germaini békeszerződés egyike a Párizs környéki békeszerződéseknek.

Fájl:Pinkavölgy határváltozások.JPG

Dokumentum

2009-ben, a szerződés aláírásának 90. évfordulója alkalmából a szerződés eredeti példányát az Osztrák Állam Saint-Germain-en-Laye-ból Bécsbe hozatta. A Franciaországban őrzött eredeti archív példányon kívül további nem ismert, mert a két háború között Berlinbe szállított darab a második világháború bombázásai során megsemmisült.