A München-i egyezmény1938. szeptember 29.

Németország - Nagy-britannia

1938. szeptember 29-én Münchenben (Németország) létrejött többoldalú nemzetközi megállapodás Németország, Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország között, amelynek eredménye Csehszlovákia felosztása lett.

 

 

Csehszlovákia területe:

1. németek által lakott Szudéta-vidék
2. Felvidék magyarok által lakott része
3. Kárpátalja
4. lengyel többségű Teschen
5. Cseh-Morva Protektorátus területe
6. Jozef Tiso vezette első Szlovák Köztársaság

 

Közvetlen előzménye az Anschluss, Ausztriának Németországhoz csatolása volt 1938. március 12-én. Az egyezményt Németország részéről Hitler, Nagy-Britannia részéről Neville Chamberlain, Franciaország részéről Edouard Daladier, Olaszország részéről Benito Mussolini kötötte meg.

Neville Chamberlain, by Walter Stoneman, 1921 - NPG x166506 - © National Portrait Gallery, London Édouard Daladier.jpg
1. Adolf Hitler -2. Neville Chamberlain - 3. Edouard Daladier - 4. Benito Mussolini


Hitler az egyezmény létrehozásánál a Németországon kívüli német kisebbség, a Csehszlovákiában élő, Henlein által vezetett szudétanémetek helyzetét használta fel ürügyként.
Emlékezetes Chamberlain angol miniszterelnöknek a hazatérésekor a hestoni repülőtéren mondott beszéde, amelyben kijelentette, hogy Németország és Anglia között nem kerülhet sor soha többé háborúra.

Neville Chamberlain, by Walter Stoneman, 1921 - NPG x166506 - © National Portrait Gallery, London

Neville Chamberlain

by Walter Stoneman
bromide print, 1921© National Portrait Gallery, London

Az egyezmény készítette elő Csehszlovákia szétdarabolását: az első bécsi döntés határozott a magyarlakta területek Magyarországhoz csatolásáról 1938. november 2-án, majd 1939. március 14-én kikiáltotta Szlovákia függetlenségét a tisói fasiszta bábkormány, egy napra rá pedig Hitler bevonult Prágába, s létrejött a Cseh–Morva Protektorátus. A müncheni egyezmény okozta cseh bomlási folyamat volt végül az az erő, amelyik feloszlatta az úgynevezett kisantant szövetséget, mely az antant hatalmak bábáskodásával jött létre az 1920-as évek elején.
Csehszlovákiának a nyugati hatalmak részéről történt feláldozása sem akadályozhatta meg azonban a Molotov–Ribbentrop-paktum létrejöttét 1939-ben és végső soron a II. világháború kitörését.

Az egyezmény szövege angolul