Dragoon hadmüvelet1944. augusztus 15.

A Dragoon hadmüvelet

A Dragoon hadműveletet ábrázoló műveleti térkép
A szövetséges haderők dél-franciaországi partraszállása a II. világháború során (1944. augusztus 15.). A hadművelet célja inkább taktikai, semmint stratégiai jellegű volt. A franciaországi német erőket kellett megosztania abból a célból, hogy a normandiai partraszállás sikerét biztosítsa.

 

Elötte

A tervezési szakaszban a hadművelet az Anvil (Üllő) nevet kapta, majd ezt változtatták Dragoonra (Dragonyos). Az amerikai és az angol hadvezetés között a kezdetektől ellentét bontakozott ki a tervet illetően. Az amerikaiak ragaszkodtak a támadáshoz, hogy így biztosítsák további franciaországi kikötők (pl.: Marseille) megszerzését a szövetséges csapatok számára. Mind Franklin Delano Roosevelt, mind Eisenhower mereven ragaszkodott a terv végrehajtásához.

Az angol álláspont a kezdetektől fogva az volt, hogy Dél-Franciaország helyett a rendelkezésre álló haderőt az olasz fronton kellene bevetni, s ezáltal a Balkán felől elvághatják Németországot olajforrásaitól, ill. a Szovjetunióval szemben előnyösebb pozíciót harcolhatnának ki a háború végére. Churchill többszöri próbálkozása ellenére a hadműveletet az eredeti elképzelések szerint hajtották végre.

A hadművelet

 

1944. augusztus 15-én a partraszállást, - melyet amerikai és francia csapatok hajtottak végre - a háború csekély számú tökéletesen végrehajtott légideszant-műveletének egyike vezette be, és légi-, valamint haditengerészeti bombázás támogatta. A partot védő 19. német hadsereget már korábban erősen meggyengítették a normandiai erők javára. 250 ezer katonáját mintegy 230 repülőgép támogatta, ezzel szemben a szövetségesek 500 ezer embert tettek partra 450 kereskedelmi és 230 hadihajó segítségével, és akciójukat 1500 repülőgép is támogatta.