Ugrás a Főoldalra!

Magyarország felvétele a Népszövetségbe

Miután a franciák az angolokkal és az olaszokkal együtt támogatták az ország népszövetségi felvételi kérelmét, 1922. szeptember 18-án Magyarországot ellenszavazat nélkül vették fel a Népszövetségbe. Nem egészen egy évvel a nyugat-magyarországi kérdés lezárása után ez azt jelentette, hogy elviekben az ország minden európai állam egyenrangú partnere lett. Elszigeteltsége is mérséklődött. Egy etnikai elvű teljes, vagy részleges határmódosítás lehetőségét magyar részről még ekkor sem vetették el, bár a francia külpolitika, 1921 utáni, határozott kisantant orientációja miatt illuzórikussá tette ezt az elképzelést. Minden határkorrekciót a magyarok és szomszédai között békés, tárgyalásos megegyezéshez kötöttek. Emiatt a magyar diplomácia 1922 után hivatalosan nem is próbálkozott a területi revízió elérésével, az közvetett céllá vált. További mozgástérre a kialakuló francia–olasz és francia–angol szembenállás miatt lehetett számítani, mert a kisantantra és Lengyelországra támaszkodó, a térségben hegemón szerepre törő francia külpolitika Anglia és Olaszország érdekeit is sértette. Ezek a nagyhatalmi érdekellentétek a német befolyás megerősödéséig meghatározóak voltak, megszabva nemcsak Magyarország, de a térség többi kis államának külpolitikai lehetőségeit is.

forrás: MEK