A Harmadik Birodalom közigazgatása

közigazgatás

A Harmadik Birodalom címere

A Harmadik Birodalom (németül: Drittes Reich) a nemzetiszocialista Németország félhivatalos elnevezése volt 1933 és 1945 között, amikor Adolf Hitler és pártja, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) vezetése alatt állt.

A kifejezés használatát 1941-ben Adolf Hitler betiltatta, az állam hivatalos elnevezése 1943-tól Nagynémet Birodalom (németül: Großdeutsches Reich) volt. A mai német történelemtudomány Német Birodalomnak (Deutsches Reich) nevezi ezt az időszakot is.

A Harmadik Birodalom elnevezése elsősorban nem az országot és a német népet, hanem a kormányzatot és hivatalrendszerét jelöli. Törvényhozó szerve a Reichstag volt, amelynek szerepe a parlamentáris rendszerekhez képest korlátozott volt. Az 1919-ben elfogadott Weimari Alkotmány formailag továbbra is hatályban maradt.

A kifejezést Arthur Moeller van den Bruck 1923-ban megjelent művéből eredeztették, melyben a szerző a 962 és 1806 között fennálló Német-római Birodalmat első, míg az 1871 és 1918 között fennálló Német Császárságot második birodalomnak nevezi. Innen vette át a nemzetiszocialista propaganda, akik saját államukat a harmadik birodalomnak tartották. A propaganda célja az volt, hogy az 1919-es Weimari köztársaság, majd a rettenetes infláció időszaka után egy korábbi, erősen misztifikált dicsőséges német múlthoz való visszatérést sugalmazza. Ezt erősíti a Birodalom jövőbeli, tervezett fővárosának is az elnevezése: Germania.

 

A Harmadik Birodalom egy 1939-es nagyszabású átszervezés után negyvenegynéhány úgynevezett Gauba szerveződött („tartomány”, „kerület”), az átszervezés célja a párt- (NSDAP) és állami közigazgatási beosztás közelítése volt. Ezzel együtt a két struktúra nem teljesen fedte át egymást, hiszen a párton belül létezett pl. határon túli kerület is.

A náci kor közigazgatása több változáson esett keresztül, elsőként a Zweites Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich rendezte helyzetét 1933. április 7-én (1933. évi II. törvénycikk).

A Gau állami vezetőjét Reichsstatthalternek (birodalmi helytartó), pártvezetőjét Gauleiternek (kerületvezető) hívták, a két funkciót leggyakrabban egy személy töltötte be. A tartományi határok kijelölésekor lehetőleg eltekintettek a korábban nem a német törzsterülethez tartozó közigazgatási határok követésétől, így Luxemburg Moselland része lett (melynek nem Luxembourg város lett a székhelye), míg a korábban Magyarországhoz tartozó, és tartományként intakt határokkal megőrzött Burgenlandot felosztották Stájerország és Al-Duna tartományok között, ill. a mai Szlovéniát Stájerország és Karintia között, Lotaringia Gau Westmarkhoz, Elzász Gau Oberrheinhoz, Eupen és Malmedy pedig Gau Köln-Aachenhez kerültek. A mai Dél-Csehország és Dél-Morvaország részei Gau Nieder- ill. Oberdonauhoz csatolódtak, míg a Memel-vidék Kelet-Poroszország része lett.

A Cseh-morva protektorátus (Protektorat Böhmen und Mähren), ill a lengyel főkormányzóság (General-Gouvernement Polen) (melyek formálisan szintén a birodalom részei voltak) nem kerültek be a Gau-rendszerbe. Érdekesség, hogy Gau Westmark és Gau Oberrhein (Baden-Elsaß) formálisan (törvényileg) sosem jöttek létre.

Fájl:NS administrative Gliederung 1944.png

A Gauk

A párt 1945-ben az alábbi területi beosztással működött (e felosztás egyben állami közigazgatást is jelentett)

Baden-Elsaß (Oberrhein, Felsőrajna) korábban Gau Baden, székhelye Karlsruhe, 1940 után Straßburg
Bayreuth, korábban Gau Bayerische Ostmark, Gau Oberfranken és Gau Niederbayern-Oberpfalz egyesítésével, székhelye Bayreuth
Groß-Berlin, korábban Gau Berlin-Brandenburg, székhelye Berlin
Danzig-Westpreußen, (Danzig-Nyugat-Poroszország) korábban Gau Danzig, székhelye Danzig (Dancka, ma Gdańsk)
Düsseldorf, Gau Ruhr részeiből, székhelye Düsseldorf
Essen, székhelye Essen
Franken (Frankföld) Gau Nürnberg-Fürth-Erlangen és Gau Mittelfranken egybevonásával, székhelye Nürnberg
Halle-Merseburg , székhelye Halle an der Saale
Hamburg, székhelye Hamburg
Hessen-Nassau Gau Hessen-Nassau-Süd és Gau Hessen-Darmstadt egybevonásával, székhelye Frankfurt am Main
Kärnten (Karintia), székhelye Klagenfurt
Köln-Aachen székhelye Köln
Kurhessen Kassel székhellyel
Magdeburg-Anhalt, Gau Anhaltból és Gau Elbe-Havelből, székhelye Dessau
Mainfranken (Majna-Frankföld), korábban Gau Unterfranken, székhelye Würzburg
Mark Brandenburg, Gau Ostmark és Gau Brandenburg egyesítése, előbb Gau Kurmark, majd a fenti néven, székhelye Berlin
Mecklenburg, székhelye Schwerin
Moselland, Gau Koblenz-Trier belépésével 1942-től, székhelye Koblenz
München-Oberbayern (München-Felső-Bajorország), Gau Oberbayern és Gau Groß-München összevonásával, „Traditionsgau“-nak is nevezték, székhelye München
Niederdonau (Alduna), korábban Gau Niederösterreich, székhelye (Gauhauptstadt) Krems, közigazg. központja (Verwaltungssitz) Wien
Niederschlesien (Alsó-Szilézia), székhelye Breslau (Boroszló, ma Wrocław)
Oberdonau (Felső-Duna), korábban Gau Oberösterreich, székhelye Linz
Oberschlesien (Felső-Szilézia), székhelye Kattowitz (ma Katowice)
Ost-Hannover (vagy Hannover-Ost), korábban Gau Lüneburg-Stade, székhelyei időrendben Buchholz in der Nordheide, Lüneburg, Harburg
Ostpreußen(Kelet-Poroszország), székhelye Königsberg in Preußen, (ma Kalinyingrád)
Pommern (Pomeránia), székhelye Stettin (ma Szczecin)
Sachsen (Szászország), székhelye Dresden (Drezda)
Salzburg (Reichsgau), székhelye Salzburg
Schleswig-Holstein székhelye Kiel
Schwaben (Svábföld), székhelye Augsburg
Steiermark (Stájerország), székhelye Graz
Sudetenland (Szudétavidék), 1939-ig Gau Sudetengau; székhelye Reichenberg, (ma Liberec)
Süd-Hannover-Braunschweig, Gau Hannover-Süd és Gau Braunschweig összevonásával, székhelye Hannover
Thüringen (Türingia), Weimar
Tirol-Vorarlberg, székhelye Innsbruck
Wartheland (kb. „Őrvidék”), 1940-ig Gau Warthegau, székhelye Posen (ma Poznań)
Weser-Ems székhelye Oldenburg
Westfalen-Nord székhelye Münster
Westfalen-Süd székhelye Bochum
Westmark, korábban Gau Saar-Pfalz, ez Gau Rheinland és Gau Saar(land) egyesítésével jött létre, székhelye Neustadt an der Weinstraße, 1940-től Saarbrücken
Wien székhelye Wien (Bécs)
Württemberg-Hohenzollern székhelye Stuttgart
Auslandsorganisation NSDAP/AO Berlin (területen kívüli, a külföldi alapszervezetek körzete)
Flandern (Flandria) (1944 decembertől)
Wallonien (Vallónia) (1944 decembertől)