A Geheime Staatspolizei -
GESTAPO

 

Kapcsolódó kép
A TITKOS ÁLLAMRENDŐRSÉG, a hitleri Németország biztonsági szerveinek egyik legkegyetlenebb szervezete. Üldözték, gyilkolták, kínozták a rendszer ellenségeit: zsidókat, baloldaliakat, másként gondolkodókat. A vádak a következők voltak: szabotázs, kémkedés, hazaárulás, faji különbözőség. Szervezője Hermann Göring volt.

" Gőring szerint - aki elött az 1917-es, oroszországi hatalomváltás mintájára lezajló németországi baloldal felkelésének a látomása kisértett -, a hivatal megérett a reformra. Dielsnek pedig kulcsszerepet szánt ebben a folyamatban. Minden korlátoltsága ellenére Gőring számára hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a berlini rendőr-főkapitánysággal együtt valódi kincsestárat örökölt..A régi köztársaságból megmaradt tisztviselőket minden átmenet nélkül eltávolították, és nácibarát hivatalnokokkal helyettesítették. Nem kellett nagy jóstehetség ahhoz, hogy előre lehesen sejteni; a vallató- és terrorhadjárat legfőbb célját a kommunisták képezik majd."

(Forrás: R. Butler - A Gestapo)

"Rudolf Diels, a nagy túlélő. Eredetileg a porosz belügyminisztérium hivatalnoka volt, ő kezdeményezte a politikai titkosrendőrség új szárnyának a megszervezését, amelyből később a Gestapo nőtt ki. A Gőring és Himmler között folyó hatalmi harc során felmentették munkája alól. Az 1944-es júliusi bombamerénylet követően hűtlenség vádjával letartóztatták, azonban még a Harmadi Birodalom bukását is túlélte, a háború után pedig ismét egy önkormányzatnál alkalmazták."

(Forrás: Rupert Butler - A Gestapo)

Története

1933-ban hozták létre, a Porosz Titkosrendőrség egyik szerveként. 1934-ben Hermann Göring vezetése alá került. (Első vezetője Rudolf Diels volt). 1935-ben Heinrich Himmlert, az SS birodalmi vezetőjét bízták meg a vezetésével. Himmler átszervezte a Gestapo-t, az alkalmatlan vezetőket elbocsátotta, és helyükre SS-tiszteket nevezett ki. 1936-ban egyesítették a Gestapót a Kripóval (Kriminalpolizei – Bűnügyi Rendőrség), így létrejött a SiPo (Sicherheitspolizei – Titkosrendőrség). 1939-ben a SiPót egyesítették az SD-vel (Sicherheitsdienst – Biztonsági Szolgálat, Hírszerzés) RSHA néven (Reichssicherheitshauptamt – Birodalmi Biztonsági Főhivatal). Az RSHA vezetője Reinhard Heydrich Obergruppenführer lett, és az ő közvetlen főnöke lett Himmler. A Főhivatal hét hivatalra (Amt)tagozódott. Ezek egyike lett a Gestapo, melynek vezetésével Heinrich Müller Gruppenführert bízták meg, aki az összomlásig töltötte be a posztot. A Gestapo legfőbb feladata a partizánok, kommunisták, zsidók és egyéb nemkívánatosnak nyilvánított személyek összegyűjtése és koncentrációs táborba küldése volt. 1945-ben a Nürnbergi per során emberiség elleni bűntettekkel vádolták a Gestapót és vezetőit, és feloszlatták. A legtöbb vezető az összeomlás napjaiban már nem élt: Himmler öngyilkos lett, Heydrich meghalt 1942 - ben. Ernst Kaltenbrunnert, aki Heydrich után lett az RSHA vezetője, Nürnbergben halálra ítélik, de a Gestapo hírhedt főnöke, Heinrich Müller (aki 1945. május 2-án evakuálta a Gestapo irattárát) nyomtalanul eltűnt.


Reinhard Heydrich (balra) Heinrich Müller (jobbra)

Reinhard Heydrich, SS-Gruppenführer (SS-altábornagy), aki az SS biztonsági szervezetének vezetője lett. A kegyetlen karrierista Heydrichtől a nácik és a politikai ellenfelek egyaránt tartottak. Jólehet ő volt az árja embereszmény megtestesítője, mégis volt egy titkos félelme: számos ellenfele célozgatott "tisztátalan vérére", mivel részben zsidó származású volt.

Heinrich Müller, a Gestapo vezetője, 1945.április 29-én ksétált Hitler bunkeréből, és egyszerűen eltünt. Eredetileg a müncheni rendőrség egyik tetterős tagja volt, jól fejlett önvédelmi ösztönökkel rendelkezett, megérezte, hogy mikor kell kilépnie és a másik oldalra állnia. Mmég 1939-ben, Gestapo-tisztként is baloldali nézeteket vallott, és azt tartják róla, hogy tartotta a kapcsolatot a Szovjetunióval, ahol végül letelepült.

Az egykori Gestapo ügynökök, tisztek és besúgók egy tekintélyes része utóbb belépett a Stasiba, az NDK titkosszolgálatába.