Ugrás a Főoldalra!

Hadparancs

1944. október 15-én, déli 13:10 perckor Horthy Miklós, Magyarország kormányzója az alábbi hadparancsot intézte a Magyar Királyi Honvédséghez:

Honvédek!

Hőn szeretett hazánk szívében folyó pusztító harctól, a küzdő erőket számbavéve, immár döntő, az országra nézve kedvező fordulatot nem várok. Ezért elhatároztam, hogy fegyverszünetet kérek. Mint a fegyveres hatalom legfőbb hadura, felszólítalak benneteket, hogy honvédeskütökhöz híven, hűséggel és feltétlen engedelmességgel teljesítsétek elöljáró parancsnokaitok útján kiadott parancsaimat. További létünk attól függ, hogy a honvédség minden tagja a súlyos helyzetben kötelességtudó és végsőkig menő fegyelmezett magatartást tanúsítson.


– Horthy Miklós

A hadparancs végrehajtása

A hadparancsot a rádióban beolvasták, azonban a szerveződő nyilas puccs révén a harcoló alakulatokhoz már nem jutott el. A vezérkarnál is voltak, akik hátráltatták a csapatoknak való leadást, 14:30-kor a vezérkar meg is tiltotta további sugárzását. Így az egész kiugrási kísérlet halálra volt ítélve. Ugyancsak hiba volt, hogy a hadparancs a katonákat nem szólította fel egyértelműen a németekkel való szembefordulásra.