Ugrás a Főoldalra!

Sonderkommandó

A megsemmisítő táborokban a legszörnyűbb feladat a szinte kizárólag zsidókból álló különleges munkacsapat, a Sonderkommando tagjainak jutott. Az SS szigorú felügyelete alatt ők működtették a krematóriumokat és gázkamrákat. Nem véletlen tehát, hogy Treblinkában, Sobiborban és Auschwitzban egyaránt fellázadt a Sonderkommando. Treblinkában 1943 augusztusában, Sobiborban októberben került sor a felkelésre. A titkos ellenállási mozgalom által irányított lázadások során a foglyok mindkét helyen őreikre támadva tömeges kitörést kíséreltek meg. A nácik többségüket a helyszínen vagy az utánuk indított hajsza során megölték, de több tucat fogolynak sikerült elmenekülnie és túlélnie a háborút. A Lublin környéki három megsemmisítő táborba (Belzec, Sobibor, Treblinka) a nácik majdnem másfél millió embert szállítottak. Közülük csupán a Sonderkommando felkelései során elmenekült szökevények maradtak életben.

Az első auschwitzi Sonderkommando 1942 tavaszán alakult meg 80 fővel. Feladatuk az I. krematórium hullakamrájában, illetve a Bunkerekben meggyilkoltak elföldelése és kisebb részben elégetése volt. 1944 nyarán, a magyar zsidók érkezésekor a Sonderkommando elérte történetének legnagyobb létszámát: a négy krematóriumnál, az ismét üzembe helyezett ideiglenes gázkamránál (Bunker 2.), valamint a halottégető gödröknél, 12 órás műszakokban összesen 900 fő dolgozott. Ők mosták le az áldozatokat a gázosítás után, leborotválták a női holttestek haját, értékek után kutatva átvizsgálták a testnyílásokat. A fogászok kihúzták aranyprotéziseket, majd a kemencékben és gödrökben elégették a holttesteket. Az ide beosztott zsidók közül sokan az első nap öngyilkosságot követtek el, a többiek néhány napon belül apátiába süllyedt emberi robotokká váltak. A borzalom egyhangúságát naponta szakították meg egyéni tragédiák, amikor a halottak között dolgozó fogoly szeretteire bukkant. 1944. október 7-én a birkenaui Sonderkommando is fellázadt. A felkelés során megöltek három SS-t, több nácit megsebesítettek és felrobbantották a IV. krematóriumot. A lázadás valamennyi résztvevőjét megölték.