Ugrás a Főoldalra!

Szvasztika - Ahnenerbe - SS - Thule Társaság

A szvasztika: a szerencse és jólét, a belső nyugalom és béke reménye. A régi népek nem csak egy álma. A szvasztika-szimbólumot több ezer éve, majdnem minden emberi kultúrában a szerencse és védelem jelének tartották és az élet, az újrateremtés, az újraszületés és a váltakozó évszakok megtestesülésének tartották.

A szvasztika ( 卍 és 卐 ) egy egyenlő szárú kereszt, aminek a szárai derékszögben megtörtek. Egyike a legősibb jelképeknek, számtalan kultúrkörben használták. Jelentése Indiában, az Indus menti Mohendzso Daro kultúrában (i. e. 2500-1500) jó szerencse, míg Kínában halhatatlanság volt. A magyar népművészetben is előfordul, tekerőlevél néven. Legtöbbször úgy helyezték el, hogy a vonalak vízszintesen és függőlegesen legyenek, bár néha 45 fokkal elforgatva is használják; a hindu változatban gyakran egy-egy pöttyöt is tesznek a szárak közé. Politikai és antiszemita töltését a 20. század elején kapta. Egy bizonyos Lanz von Liebenfels Ostara nevű újságjában tűnt fel, Hitler ebből kölcsönözte, s a jól ismert, sarkára állított formájában ő tette meg a német nemzetiszocializmus jelképévé.

A horogkereszt mint önkényuralmi jelkép

A horogkeresztet Németországban a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt kezdte használni az 1920-as évek elejétől. A későbbiekben a nemzetiszocialista Németország, és végső soron a nemzetiszocializmus jelképe lett.
A horogkereszt önkényuralmi jelkép, amelynek használatát többek közt Németországban és Magyarországon is a Büntető Törvénykönyv tiltja, kivéve ha ismeretterjesztő, tudományos vagy művészeti célokat szolgál. A törvény nemcsak a nemzetiszocialista horogkereszt használatát bünteti, hanem bármely más geometriai formájának viselését is – s talán ezzel függ össze az az érdekesség, hogy a szélsőséges csoportok sok esetben az általuk viselni szándékozott horogkereszt helyett, tévedésből, a vallási tartalmú szvasztikát viselik az öltözetükön.

Forrás: Wiki

"A művészetben és az építészetben a szvasztikát nem önmagában, hanem összefűzve vagy egymásba fonva, ismétlődő elemként használják, geometriai díszítőelemként. A hinduizmusban szent jelnek számít a templomokban és a hétköznapi életben is számos helyen használják. A buddhizmusban szintén megtalálható a vallási iratok elején, illetve a Gautama Buddha szobrok mellén vagy talpán, ahol manji-nak hívják és a dharmát, valamint a mindenség harmóniáját és az ellentétek egyensúlyát jelképezi. A dzsainizmusban ez a legfőbb szent szimbólum, ami egyben a jelenlegi (teremtési) korszak hetedik Arhatjának (Jinának) a jele."

Forrás: http://esemenyhorizont.uw.hu

Szvasztikák a különféle kultúrkörökben.

Jogi nyilatkozat

Az alább közölt önkényuralmi jelképek kizárólag a történelmi információ részét képezik, melyek használatával a közlő semmiféle azonosságot nem érez és az 1993. évi XLV. törvény
minden paragrafusával egyezően elitél!

Horogkereszt (de: Hakenkreuz, Swastika, cs: hákový kříž)

Harántos horogkereszt (de: Schrägwinkelkreuz, en: swastika diagonally positioned), az egyik sarkára van állítva

Napkereszt (napkerék, Wotan-kereszt, en: Sun cross, Bolgar cross, Sunwheel, solar cross, Woden's cross, pagan cross, wheel cross, Odin's cross, Woden's Cross, de: Sonnenkreuz, Radkreuz, Keltenkreuz). Európában a neolitikum óta kimutatható. Isten kegyelmét, Jézus művét szimbolizálja, magas méltóságok kitüntetéseiben is megjelenik. Az evangélikus egyházban az oltár felszentelésére, a templom belső díszítésére használják, megjelenik a tornyon. A református egyházban. A bolgár cárok az orthodox egyház jelképeként használták. Az indiai brahmikus ikonográfiában kiakra és csakra néven ismert. 1933-1945 között a norvég náci párt jelképe. A heraldikában kerék-kereszt (de: Radkreuz, Sühnenkreuz).

Neolitikumi napkereszt (en: simplfied celtic cross), a heraldikában célkereszt (de: Questenkreuz)

Szentelőkereszt (fr: croix de consécration, en: consecration cross, de: Weihekreuz, Apostelkreuz, päpstliches Kreuz, Nimbuskreuz, la: crux signata)

A Thule Társaság, egy okkultista értelmiségi csoport jelképe, mely anyagilag támogatta a Német Munkáspártot (DAP), melyet Hitler később a náci párttá alakított át.

A náci párt hivatalos jelképe

Presbiteriánus kereszt (en: presbyterian cross)

Bunkósvégű kereszt

Baszk kereszt (bunkósvégű kereszt, Feiszt 1986, laburu, de: Keulenkreuz), a jólét jelképe

A németországi Herford régi címere

Prekeresztény szláv napkereszt, az Isten keze (pl: ręce boga)

Vandál és szláv Napszimbólum

Az írországi Szent Brigitta (451 k.–525) keresztje (en: St Brigid's Cross), a tűz elleni oltalom jelképe, nádból font négyzet, a sarkain szárakkal

Gammakereszt (en: gamma cross), négy egymás mellé helyezett görög gamma betűből áll

Félmankóvégű kereszt

Félmankóvégű kereszt (de: Halbkrückenkreuz, Pfötchenkreuz)

Fylfot (félmankóvégű kereszt, de: Halbkrückenkreuz), a skót és angol heraldikában előforduló kereszt, rövidebb ágakkal a szárakon, melyek iránya megegyezik az óramutató járásával. Gammakeresztnek (en: gammadion cross) is nevezik, mert négy görög gamma (Γ) nagybetűből áll. A fylfot nevet az angolszászból szokták magyarázni, ami négylábút vagy soklábút jelentene.

Chamberlayne címer

Csáklyavégü kereszt (Bárczay 120., fr: croix d'hameçon, croix garnie d'hameçon, de: Hackenkreuz, la: crux hamata)

A finn hadsereg egyik alakulatának (Utin Jääkärirykmentti) jelképe

Boreyko címer

Gdynia címere

Theoderich Hagn címere. Itt találkozott először a horogkereszt elődjével – a Hagn-kereszttel – Hitler. A fiúkórus tagjaként, hat évesen pillantotta meg a felső-ausztriai Lambach apátságban: egykori apátjának, Hagnnak a címerében szerepelt, aki 1860-ban a kerengőben kőbe vésette.

Horgos kereszt (félmankóvégû kereszt [Bárczay 118.], fr: cramponné, croix demi potencée, de: halbgekrücktes Kreuz, la: crux semipatibulata)

Gammakereszt (fr: gammé)

Ékvégű kereszt vagy farkaskereszt (nl: wolfskruis, fr: Croix cramponée, de: Halbständerkreuz, Wolfseisenkreuz), a szárai ékben vagy kampóban végződnek

Ékvégű kereszt (fr: croix cramponnée,en: cross cramponned, de: Hakenkreuz, es: cruz cramponada, it: croce uncinata, nl: weerhakenkruis)

Fonál-horogkereszt

Japán futatsudomoe, kétágú tomoe vagy tomoye (a japán családi jelképek [címerek] gyakori eleme)

Japán mitsudomoe, háromágú tomoe

Ahnenerbe – a szellem őstörténetét tanulmányozó náci társaság

Egyes források szerint 1935 januárjának, mások szerint júliusának első napján alakult meg a német őstörténet kutatásra szakosodott SS-intézet Himmler parancsára. Hivatalos neve: Deutsches Ahnenerbe Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte volt, melyet később csak Ahnenerbe névvel illettek. A zseniális tudósok a világ legtávolabbi zugait is felkutatták az ősi árja hódítások és a német faji felsőbbrendűség bizonyítására. Talán hóbortosnak és illetlennek tűnik méltatni egy ilyen társaság munkásságát, mégis úgy gondolom, hogy érdemes, minthogy ez az intézet nyújtott tudományos igazolást a holokauszthoz.

Az Ahnenerbe annyit jelent: ősapáink öröksége. Ezt az irányt valójában Herman Wirth, egy ellentmondásos, germanista kutatásokra specializálódott holland tanár sugallta Himmlernek. A szervezet első tagozata az Írás- és Szimbólumkutató Intézet volt, amely elárulja, hogy a náci okkultizmus mennyire mélyen kereste saját eredetforrását. Ez a tagozat különösen az ősi rúnaábécével foglalkozott. Magának az Ahnenerbének is a jele az élet rúnája volt.

Az Ahnenerbe egy másik tagozata a Nemzetvédelmi Tudományos Kutatóintézet volt, ahol 1939-ben kezdődtek meg a rákellenes kutatások. Ezekhez a kísérleti alanyok a dachaui fogolytábor lakói voltak. 1941-ben jött létre a Léghajózási Orvosi Intézet, amelynek kísérleti nyulai megint csak a szerencsétlenül járt foglyok voltak. Az ilyen és ehhez hasonló, őrült tudósok rémtetteire épült később az „emberiség elleni bűntett” vádja. Ezek alapján szokás beállítani és megítélni az egész szervezetet, holott e részlegek és intézetek egymástól függetlenül is értékelhetők.

Az Ahnenerbe célja az volt, hogy szigorúan tudományos alapokra helyezze a párt (NSDAP) hivatalos doktrínáit. A társaság egyik célja a germán faj területi eloszlásának és szellemének kutatása, a másik az eredeti német tradíciók felkutatása és visszaállítása, a harmadik a hagyományos német kultúra elterjesztése volt. Ennek a rendkívül sokrétű célnak a megvalósítására összesen 43 tagozat született, köztük olyanok, mint a folklór, a legendákkal foglalkozó, a régészeti, a nyelvészeti, vagy például a paranormális tudományok irányzatai. Tehát nem mind sötét és démonikus.

Egy totális ideológia megalkotására törekedtek, s ebben nem ismertek tabukat. Nem is hinnénk, hogy az Ahnenerbe nem csak az intellektus pallérozásával foglalatoskodott, hanem a jellem edzését elősegítendő olyan sporttevékenységeket is preferált, mint a barlangászat vagy az alpinizmus. A testgyakorlás a jellem erősítésére szolgálat és eléggé komolyan vették azt.
Ezzel együtt ma nem nagyon feszegetik a történészek ezt a témát, lévén nincs sok kutatható anyag hozzá. A háború végén a szervezet irattára állítólag megsemmisült, így marad a sok-sok talány. De azért annyit lehet tudni – például André Brissaud-tól –, hogy az Ahnenerbe az olyan átlagosnak tűnő stúdiumokon kívül, mint a nyelvészeten és irodalmon, foglalkozott még például a jóga és zen művészetének emberre gyakorolt mágikus hatásáig sok ezoterikus irányzat rejtelmeivel.

Az ezoterikus tagozatot Friedrich Hielscher vezette, aki egyúttal a Thule Páholy tagja is volt. Több történész említi, hogy a nürnbergi per folyamán milyen furcsán viselkedett Hielscher: nem volt hajlandó az Ahnenerbéről bármit is elárulni és barátját, Wolfram Sievers-t elkísérte a vesztőhelyre 1948-ban. Utóbbi személy teljes közönnyel nézett szembe végzetével, s amíg barátjával volt, ismeretlen nyelven imádkozott, amelyet később sem sikerült a kutatóknak valamelyik ismert kultuszhoz kapcsolniuk. A sors pikantériája, hogy még azt sem lehet tudni, hogyan alakult Hielscher élete a továbbiakban. Főleg azután érdekes ez a kérdés, hogy Sievers mellett tanúskodott Nürnbergben.

Az Ahnenerbe eleinte szorosan együttműködött az SS-szel, később már a tisztképzésben is aktívan részt vett. Az Ahnenerbét három intézmény előzte meg, amely a régészeti kutatásokra és a történelemre szakosodott:


Német Régészeti Intézet – görög és latin múltat tanulmányozta
Római-Germán Intézet – Szent Német-római Birodalmat kutatta
Marburgi Régészeti Intézet – a germánok nordikus (észak-atlanti) származásával foglalkozott

Kell-e mondanom, hogy a harmadik intézmény működött együtt a nácikkal a későbbiekben. A közös tézis a következő volt: egyetlen északi indoárja faj teremtette az összes kultúrát Indiától Írországig. A német értelmiség és tudomány nagy része támogatta az Ahnenerbe kulturális törekvéseit. Mivel az Ahnenerbe az SS-hez tartozott, ezért nem igen volt ellenszele.

Az Ahnenerbéhez minimum egyetemi doktori fokozattal lehetett csatlakozni és alapvetően elég erős és független volt ahhoz, hogy olykor kritizálja a rendszer egyes elemeit. A toleranciáról pedig annyit, hogy zsidó tagjai is voltak. Néhány konkrétum a tagságot illetően:


* Herman Wirth – a skandináv ókor szakértője
* Franz Altheim – a Római Birodalom és Nagy Sándor szakértője
* Eric Oxenstierna – az északi civilizációk, főként a vikingek szakértője
* Alfred Rosemberg - náci fő ideológus


forrás: Rubicon folyóirat

Az Ahnenerbe számos, a germán őshaza felkutatása érdekében folytatott tudományos expedíciót finanszírozott. Célpontjai között nem csak az Északi-sark, hanem Tibet is szerepelt – nyílván nem kevés ezoterikus töltettel. Fontos tudni, hogy a nácikkal kollaboráló kormányok sorra engedélyezték, hogy a nácik ásatásokat folytassanak országaikban, amely az Ahnenerbe szerepét egészen jól érzékelteti a III. Birodalomban. Európa, Észak-Afrika, de még Oroszország is egy ideig jó archeológiai terepnek bizonyult. Egyébiránt 1941-42 táján egy külön SS állam létrehozását is tervezték, amely SS egyetemét az Ahnenerbe felügyelte volna, otthon pedig a holland Leyden adott volna számára.

1943-ban új székhelyre lelt az Ahnenerbe Waischenfelben, mivel megkezdődtek a bombázások. Végül 1945 áprilisában az amerikaiak leplezik le a központot. Az Ahnenerbe végnapjairól csak annyit lehetett tudni, hogy vagy a bombázás, vagy valaki, de eltűntette a több ezer különleges dokumentumot, amelyet e roppant alapos szervezet dolgozott ki vagy gyűjtött össze éveken keresztül fáradhatatlan munkával.

forrás: boldognapot.hu

A Halál Testvérei és a Thule Társaság

A Halál Testvérei világszerte működő, sátánista szervezetek feltételezett szövetsége. A szervezetek jelképe egy koponya és alatta két egymást keresztező csont. A szervezet német ága, a Thule Gesellschaft, magyarul Thule Társaság lehetett. 1919-ben a német kormány feladta az első világháborút, ez ösztökélte a kiábrándult Hitlert arra, hogy csatlakozzon a Thule Társasághoz, amit akkoriban Dietrich Eckart vezetett.

Amikor a Halál Testvérei hozzáláttak a társadalom sokkal ellenőrizhetőbb formában történő újjászervezésére irányuló ambiciózus tervük végrehajtásához, a végső cél egy egyre izoláltabb és képlékenyebb, ellenőrzött és megfigyelt népesség kialakítása volt. Az ehhez szükséges háború potenciális gyújtópontjául Európát választották.

Dietrich Eckart

Dietrich Eckart

 

Eckart és Hitler Berchtesgadenben

Eckart és Hitler Berchtesgadenben

A vesztes Németország megérett a destabilizációra, és az Eckart által Antikrisztusnak tekintett Hitler megfelelő személynek tűnt arra, hogy kezdeményezze az átrendeződéshez szükséges konfliktust, és kirobbantsa az iszonyatos pusztítással járó háborút.

Ma is létezik a szervezet
Az Egyesült Államokban ma is létezik egy társaság, mely a Halál Testvérei emblémáját használja, ez a Yale-i Koponya és Csontok Társaság, mely állítólag az 1800-as években kezdte el tevékenységét, egy német egyetemi társaság egyesült államokbeli szervezeteként. Az amerikai társadalmi és politikai elit több tagja mellett az idősebb George Bush elnök is tagja volt ennek a csoportnak.

Manipulálni a tudatot?

A Halál Testvérei szilárdan hitték, hogy a kapcsolat a szellemi gonosz ősi erejével - az ördöggel - nemcsak elérhető, de legfőbb mesterük tanítását követve hatalmas földi hatalomra tehetnek szert. A gonosz erejével a Thule Társaság képes volt befolyásolni a német emberek tudatát, és így hatalomra segítette a náci pártot. A gyűlölet, félelem és kapzsiság alapvető emberi pszichológiai programjára építve a náci párt képes volt befogadtatni a gonosz gondolkodásmódját még a jóravaló emberekkel is, így kialakult az a politikai légkör, mely Hitler felemelkedését hozta.

Nyugtalanító részletek

Az összeesküvés-elméletben hívők biztosak abban, hogy Hitler mögött a Halál Testvérei, mögöttük pedig a legfőbb gonosz állt. Hogy mi az igazság, nem tudni, mindenesetre érdekes, hogy Dietrich Eckart a halálos ágyán állítólag a következőket mondta: kövessétek Hitlert, ő fog táncolni, de én leszek az, aki megadja majd a hangot. Bevezettem őt a Titkos Doktrína világába, ezáltal birtokába jutott annak a képességnek, melynek köszönhetően kommunikálni tud más erőkkel.

Mivel a társadalom egyre felaprózottabb, egyre erőszakosabb és a televíziónak köszönhetően egyre kezelhetőbb, a Halál Testvérei elmondhatják magukról, hogy különösen eredményes munkát végeztek - annak ellenére, hogy ez senkinek sem állt az érdekében, még a világ kormányainak sem.

Forrás: femina.hu Fotók: thegodmurders.com, mttm.org, dhm.de, profilefacts.blogspot.com.

fel