Ugrás a Főoldalra!

FŐOLDAL

KRONOLÓGIÁK

Manierizmus, barokk, rokokó kronológia

Utolsó frissítés: 2019-04-18 18:24

1526 a Habsburg-ház spanyol és osztrák ágra szakad;
máj. cognaci liga;
1529 speyeri birodalmi gyűlés: a reformáció követői protestálnak
1530 augsburgi birodalmi gyűlés: a protestáns tanok közzététele (ágostai hitvallás)
1531 a protestáns fejedelmek szövetsége; Pizarro hódítása Peruban
1534 VIII. Henrik egyházreformja Angliában
1536 Kálvin: A keresztény vallás tanítása
1540 Loyola Ignác megalapítja a jezsuita rendet
1543 Kopernikusz: Az égitestek körforgása
1545–1563 tridenti zsinat
1547 V. Károly császár győz a protestáns szövetség felett
1552–1556 IV. Iván elfoglalja a kazányi kánságot
1554 megalakul a Moszkvai Társaság
1555 augsburgi vallásbéke (akié a föld, azé a vallás)
1556 IV. Iván elfoglalja az asztrahányi kánságot
1562 az angol rabszolgakereskedelem kezdete
1566–1609 németalföldi szabadságharc és polgári forradalom
1568. jún. 5. Egmont és Hoorn kivégzése Németalföldön
1571 lepantói csata
1572 Zsigmond Ágosttal kihal a lengyel Jagelló-ház;
aug. 23–24. Szent Bertalan éjszakája;
aug. 24. Valois Margit házassága Bourbon Henrikkel;
1574 Lengyelország nemesi köztársaság
1579 utrechti egyezmény (Németalföld északi tartományainak uniója)
1581 a független németalföldi köztársaság (Hollandia) megalakulása
1585 az első angol kolónia Virginiában
1588 angol–spanyol háború, a Nagy Armada veresége
1588 -tól rabszolgavadász telepek az afrikai Guineai-öbölben
1589 III. Henrik (az utolsó Valois) meggyilkolása
1590 Párizs spanyol megszállása
1597 Erzsébet királynő rendelete a csavargók ellen (véres törvények)
1598 Kihal az orosz Rurik-dinasztia
1600 az angol Kelet-indiai Társaság megalakulása;
II. Ferdinánd megvonja a szabad vallásgyakorlás jogát a felső-ausztriai városoktól;
1600. febr. 17. Giordano Brunót máglyahalálra ítélik
1603 a Stuart-ház az angol trónon (I. Jakab)
1605 lengyel nemesek és Ál-Dimitrij támadása Oroszország ellen
1606 orosz parasztfelkelés (Iván Bolotnyikov)
1609 spanyol–holland fegyverszünet (Hollandia győzelme);
a katolikus liga megalakulása;
Kepler: Új csillagászat, avagy az ég fizikája;
1610 a lengyelek elfoglalják Moszkvát, Minyin és Pozsarszkij herceg vezetésével orosz népfelkelés
1612 Oroszország felszabadítása, Iván Szuszányin halála
1613 a Romanov-dinasztia megválasztása, az orosz állam újjászervezése
1614 az utolsó rendi gyűlés 1789 előtt Franciaországban
1617 a német-római császári trónra a későbbi II. Ferdinándot jelölik
1618–1648 a harmincéves háború
1618. máj. 23. cseh felkelés a Habsburgok ellen
1619 II. Ferdinándot Frankfurtban császárrá választják
1620. nov. 8. fehérhegyi csata;
a hollandok megalapítják New Yorkot;
Campanella: A nap városa
1621 Hollandia felújítja háborúját Spanyolország ellen
1625 dán támadással megkezdődik a harmincéves háború második szakasza
1628 Harvey megjelenteti a vérkeringésről és a szív működéséről szóló könyvét
1629–1640 angol abszolutizmus
1631 II. Gusztáv Adolf svéd király támadásával megkezdődik a harmincéves háború harmadik szakasza
1632 lützeni csata (Gusztáv Adolf halála)
1635 Franciaország belép a harmincéves háborúba
1636 a cséplőgép feltalálása
1640 . tavasz I. Károly összehívja az angol parlamentet (rövid parlament);
ősz hosszú parlament (1653-ig);
1642. jan. 10. I. Károly elhagyja Londont
1642–1649 az angol polgárháború
1643 a Habsburgok és a dánok szövetsége
1643 Torricelli kimutatja a légnyomást
1647 leveller röpirat: A nép szerződése
1648 a wesztfáliai béke zárja le a 30 éves háborút;
a Bogdán Hmjelnyickij-féle kozák lázadás a lengyelek ellen;
dec. 2. Cromwell bevonul Londonba, a presbiteriánusokat eltávolítják a parlamentből (csonka parlament);
1649 Stuart Károlyt kivégzik, Anglia köztársaság
1651 hajózási törvény
1654 Ukrajna csatlakozása Oroszországhoz
1658 Cromwell halála
1660 a királyság visszaállítása Angliában (II. Károly)
1681 az orosz–török háború befejezése
1685 Johann Sebastian Bach születése;
Georg Friedrich Handel születése;
Thököly fejedelemségének bukása;
1686 Buda visszafoglalása
1687 a magyar országgyűlés lemond a királyválasztás jogáról, és elismeri a Habsburgok örökösödési jogát
1688 Orániai Vilmos partaszállása Angliában, dicsőséges forradalom
1689 Jognyilatkozat
1690 felszámolják az Erdélyi Fejedelemséget
1694 megalakul az Angol Bank
1696 meghal Sobieski János
1697 I. Frigyes Ágostot II. Ágost néven lengyel királlyá választják (-1733)
1697 Savoyai Jenő vezette császári csapatok döntő győzelmet aratnak a törökök felett Zentánál
1697 kuruc felkelések
1697 XII. Károly kerül a svéd trónra
1700 II. Károly halálával kihal a Habsburgok spanyol ága;
az Orosz Cárság és a Dán Királyság hadat üzen a svédeknek megkezdődik az északi háború (1700–1721);
a narvai csata
1701 a porosz királyság létrejötte (I. Frigyes);
megkezdődik a spanyol örökösödési háború (-1714);
II. Rákóczi Ferenc letartóztatása, majd szökése
1702 III. Frigyes, I. Frigyes néven porosz király lesz
1703 kirobban a Rákóczi-szabadságharc;
I. Péter megalapítja Szentpétervárt
1704 II. Rákóczi Ferenc lesz Erdély fejedelme;
I. Frigyes Ágost bekapcsolódik az északi háborúba;
az angolok elfoglalják Gibraltárt;
a höchstädti csata
1705 meghal I. Lipót. I. József lesz a magyar király
1706 XII. Károly legyőzi I. Frigyes Ágostot
1707 a Habsburg-ház trónfosztása Ónódon
1701–1714 spanyol örökösödési háború
1709 poltavai csata
1711 Thomas Newcomen feltalálja az atmoszférikus gőzgépet;
a szatmári béke;
I. Péter veresége a töröktől
1713 a Pragmatica Sanctio;
utrechti béke
1720 II. Rákóczi Ferenc Rodostóba emigrál (halála: 1736)
1722 a magyar és az erdélyi rendek elfogadják a Pragmatica Sanctiót
1740 meghal I. Frigyes Vilmos, utódja II. (Nagy) Frigyes;
meghal III. Károly, Mária Terézia kerül a Habsburg trónra;
VII. Károly néven Károly Albert lesz a német-római császár;
Az osztrák örökösödési háború (–1748);
1745 Lotharingiai Ferenc lesz a német-római császár
1748 Montesquieu: A törvények szelleméről
1751–1780 a francia Enciklopédia kiadása
1756–1763 a hétéves gyarmati háború Anglia és Franciaország között
1764 James Hargraves megszerkeszti az első fonógépet
1764–65 országgyűlés kezdődik Pozsonyban
1765 meghal Lotharingiai Ferenc, II. József lesz a német-római társuralkodó.
1765 Magyarországon elkezdődik a felvilágosult abszolutizmus
1765 Erdély nagyfejedelemség lesz
1766 Lotharingia a Francia Királysághoz kerül
1767 Mária Terézia úrbéri rendelete;
a jezsuitákat kiűzik Dél-Amerikából;
1769 James Watt gőzgépe;
James Cook befejezi Új-Zéland felfedezését;
1770 James Cook végighajózik Ausztrália mentén
1772 Lengyelország első felosztása
1773 bostoni teadélután;
XIV. Kelemen pápa feloszlatja a jezsuita rendet;
Pugacsov vezette parasztfelkelés Oroszországban (–1775)
1774. szept. az amerikai gyarmatok első kongresszusa
1775–1783 amerikai függetlenségi háború
1776 Adam Smith: A nemzetek gazdasága;
júl. 4. amerikai Függetlenségi Nyilatkozat
1777 saratogai ütközet
1780 k. az ipari forradalom kezdete
1781 yorktowni ütközet, a brit csapatok leteszik a fegyvert
1783 Versailles-i béke: Anglia elismeri az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét;
Oroszország annektálja a Krími-félszigetet;
a Montgolfier fivérek első felszállása hőlégballonnal
1785 II. József jobbágyrendelete
1787 az Egyesült Államok alkotmánya;
gazdasági válság Franciaországban;
máj. 5. a francia rendi gyűlés megnyitása;
júl. 12. a párizsi községtanács megalakulása;
júl. 14. a Bastille bevétele, forradalom Párizsban;
aug. 4. a francia kiváltságosok lemondanak előjogaikról;
aug. 26. az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata;
okt. 5. az asszonyok menete Versailles-ba;
a jakobinus klub megalakulása;
dec. megkezdik az egyházi birtokok kiárusítását Franciaországban;
1790 meghal II. József. Utód II. Lipót (-1792);
kitör a haitii forradalom
1791 a Francia Királyság alkotmányos monarchia lesz
jún. 25. a francia monarchia „temetési menete” (XVI. Lajost visszakísérik Párizsba);
az amerikai alkotmány kiegészítése;
lengyel reformalkotmány
1792 meghal II. Lipót utódja I. Ferenc lesz (-1835);
ápr. 20. francia hadüzenet, forradalmi háborúk kezdete;
aug. 10. a második forradalom Párizsban, új forradalmi községtanács alakul;
szept. 2. az első terror Párizsban;
szept. 20. a valmyi ütközet;
szept. 20. a köztársaság kikiáltása Franciaországban;
nov. 6. francia győzelem Jemappes-nál;
1793. jan. 21. XVI. Lajos kivégzése; márc. 10. a párizsi konvent rendkívüli törvényszéket hoz
létre és megalakítja a Közjóléti Bizottságot;
jún. 2. párizsi felkelés, a girondiak letartóztatása, a jakobinus diktatúra kezdete;
Lengyelország második felosztása;
1794 Kosciuszko vezetésével oroszellenes felkelés;
a Martinovics-féle jakobinus összeesküvés;
jún. 26. francia győzelem Fleurusnál;
júl. 27. thermidori fordulat;
júl. 28. Robespierre kivégzése;
1795 Lengyelország harmadik, végleges felosztása;
sans culotte felkelés Párizsban;
1796 Bonaparte Napoleon itáliai győzelme;
1798 Malthus: A népesedés törvényéről;
1799. nov. 9. Napóleon államcsínye (brumaire 18.)