Ugrás a Főoldalra!

<<vissza a kategórianézethez

Amerikai politikusok - tisztviselők

James Francis BYRNES
William Joseph DONOVAN
Cordell HULL
Franklin Delano ROOSEVELT


James Francis BYRNES ( 1879 - 1972 ) ^^

Amerikai jogász, politikus. 1931-től a demokraták szenátora. 1941-től a legfelsőbb bíróság tagja, majd az amerikai hadba lépést követően a Gazdasági Stabilizáció Hivatalának, később (1943-45) a Hadi Mozgósítási Hivatalnak a vezetője. Fontos szerepe volt a hátország stabilitásának megőzésében, az infláció megfékezésében. 1945-ben megpályázta az alelnökséget, de azt Truman nyerte el. Roosevelt magával vitte a jaltai konferenciára, de ott kevés befolyással bírt az eseményekre. Roosevelt halála után visszavonult, de Truman kinevezte külügyminiszternek. E minőségében tárgyalt Potsdamban és Londonban. A Japánnal szembeni határozott fellépés híveként ismerték. Résztvevője volt a párizsi békekonferenciának. Személyes ellentétek miatt 1947-ben lemondott miniszteri posztjáról, 1951 és 1955 között Dél-Karolina kormányzójaként dolgozott.

William Joseph DONOVAN ( 1883 - 1959 ) ^^

Amerikai jogász, hírszerzõ, az OSS elsõ igazgatója. 1940-ben nemhivatalos tengerészeti megfigyelõként Nagy-Britanniában dolgozott. Roosevelt utasítására bejárta Délkelet-Európát és a Közép-Keletet, hogy felmérje a németekkel szembeni ellenállás szervezettségét. Hazatérte után hírszerzõi koordinátorként dolgozott. Az 1942 nyarán létrehozzott OSS (Office of Strategic Services, a CIA elõdje) élére került. Az egyesült vezérkar felügyelete alá tartozó hivatal munkája többrétû volt: a hírszerzõi munka mellett kutatással és operatív tevékenységgel is foglalkozott. Az OSS többfelé is segítette az ellenállási mozgalmakat, elsõsorban Franciaországban, Olaszországban, Észak-Afrikában és Burmában. 1945 októberében feladatait a hadügy- ill. a külügyminisztérium vette át, Donovan a nürnbergi per amerikai fõügyészének, Jackson bírónak a munkatársaként dolgozott tovább.

Cordell HULL ( 1871 - 1955 ) ^^

Amerikai jogász, politikus. 1930-ban szenátorrá válsztották. 1933 és 1944 között külügyminiszter. Jelentős szerepe volt a háború előtti amerikai-japán tárgyalások lebonyolításában. Az eredménytelen megbeszéléseket háború követte. 1943-ban a Moszkvában megrendezett külügyminiszteri konferencián előmozdította a szövetségesek egységes fellépését. 1944 novemberében rossz egészségi állapota miatt visszavonult, utóda Stettinius lett. Mivel nagy szerepe volt az előkészítésben, megjelent az ENSZ alakuló konferenciáján San Francisco-ban. Roosevelt az "ENSZ atyjának" nevezte. 1945-ben megkapta a Nobel-békedíjat.

Franklin Delano ROOSEVELT ( 1882 - 1945 ) ^^

Franklin Delano Roosevelt (1882. január 30. – 1945. április 12.) az Egyesült Államok 32. elnöke, akit 4 terminusra választottak meg. 1933–1945 között volt elnök, és ő volt az egyetlen, aki két ciklusnál tovább vezette a Fehér Házat. A 20. század egyik központi alakja volt.

Magánélete

Franklin Delano Roosevelt 1882. január 30-án született Hyde Park-ban, New York államban. Apja, James Roosevelt, és anyja, Sara Ann Delano, mindketten tehetős New York állambeli családok tagjai voltak, amelyek francia és holland ősökkel bírtak. Franklin volt az egyetlen gyermekük. Anyai nagyapja, Warren Delano (a Mayflower egyik utasának Richard Warrennek leszármazottja) a kínai ópiumkereskedelemből szerezte vagyonát.

Mint elnök

Amerikai demokrata párti politikus, az Egyesült Államok 32. elnöke. 1933-tól haláláig elnök, egyedülálló módon négyszer választották meg. Sokak szerint ha a háború nem tört volna ki, vagy nem ő lett volna akkor az elnök, abban az esetben is az USA egyik legkiemelkedőbb politikusaként kellene emlegetnünk. A gazdasági világválság bénító körülményei között lett elnök, és sikerült talpra állítania országát. A második világháború kitörése után (az USA semlegessége ellenére) jelentős fegyverszállítmányokkal segítette a szövetségeseket. 1941-ben Churchill angol miniszterelnökkel közzétették az Atlanti Chartát. December 7-én a Pearl Harbort ért japán támadás után az Egyesült Államok is belépett a háborúba. Ettől fogva Roosevelt tántoríthatatlanul küzdött a tengelyhatalmak ellen. Belátta, hogy bár az USA-t inkább ők fenyegették, a japánok gazdasági gyengeségük miatt nem képesek egyedül a győzelemre. Éppen ezért Európát tekintette az elsődleges harctérnek, és feltétel nélkül támogatta Hitler és szövetségesei minden ellenfelét. Roosevelt javaslatára deklarálták a szövetségesek a feltétel nélküli megadás elvét, egyesek szerint ez a háború indokolatlan elhúzódását eredményezte. Rossz egészségi állapota ellenére határtalan munkabírással vett részt a háborús ügyek intézésében, mint az Egyesült Államok fegyveres erőinek főparancsnoka. Minden fontos szövetséges konferencián részt vett, de Churchill szerint (és a történészek zöme szerint is) túl naivnak mutatkozott Sztálinnal szemben, a szovjet diktátor könnyen rá tudta venni terveinek támogatására. 1945. április 12-i halálát követően alelnöke, Harry S. Truman lépett a helyére.

Programja

Az 1930-as években a gazdasági világválság idején New Deal elnevezésű programjával segítette a munkanélkülieket, valamint a gazdaság talpraállítását, illetve megvalósította a gazdaság és bankrendszer reformját. Jóllehet a gazdaság talpraállása nem fejeződött be 1940-ig, a Roosevelt-adminisztráció idején megkezdődött programok nagy része az USA kereskedelmét a mai napig is meghatározza. Agresszív szövetségi kormányzati módszerével új lendületet adott a Demokrata Pártnak, amely az 1960-as évek végéig domináns szerepet töltött be.

1938 után elérte az USA újrafegyverzését, és kivezette országát az izolacionizmusból, miközben a világ a háborúra készült. Széles körű támogatást nyújtott Winston Churchillnek, és segítette az Egyesült Királyság háborús erőfeszítéseit, mielőtt a Pearl Harbour-i támadás a harcbalépésre késztette volna az USA-t. A II. világháború alatt Roosevelt (tanácsadója, Harry Hopkins segítségével) határozottan vezette országát a nemzetiszocialista Németországgal szemben, és az Egyesült Államokat a szövetségesek első számú fegyverszállítójává és finanszírozójává tette. Az USA Roosevelt vezetésével vált a „demokrácia fegyvertárává” (Great Arsenal of Democracy), és 16 millió amerikai öltött egyenruhát.

Elnöksége idején az ipar óriási növekedésnek indult, megvalósult a teljes foglalkoztatottság, helyreállt a jólét és új lehetőségek nyíltak meg a nők, illetve az afro-amerikaiak előtt. Ugyanakkor minden bevételi csoportra kiható új adókat vezettek be, árszabályozás és fejadagrendszer valósult meg, 120 000 japán és amerikai japán, amerikai olaszok és németek ezrei kerültek gyűjtőtáborokba. A szövetségesek győzelméhez közeledve Roosevelt komoly szerepet játszott a háború utáni világ megformálásában, elsősorban a jaltai konferencián való részvétellel, illetve az Egyesült Nemzetek létrehozásával. A roosevelti adminisztráció újradefiniálta a liberalizmus fogalmát a következő generációk számára, és megteremtette a Demokrata Párt új irányvonalát, mely a New Deal kapcsán a szakszervezetek, farmerek, etnikai és vallási kisebbségek, az értelmiség, a Dél, a nagyvárosi civil szervezetek és a munkások között létrejövő koalíción alapult.